Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

NN 22/2013 (22.2.2013.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

22 22.02.2013 Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

HRVATSKA NARODNA BANKA

379

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. veljače 2013. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICA OD 10 I 20 KUNA S DATUMOM IZDANJA 9. SRPNJA 2012.

1. Hrvatska narodna banka u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) izdaje novčanice od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

2. Novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdanje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine«, br. 20/2001. i 24/2001.), izuzev sljedećeg obilježja s naličja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 9. SRPNJA 2012.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

3. Novčanica od 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 20 kuna – izdanje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine«, br. 44/2001.), izuzev sljedećeg obilježja s naličja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 9. SRPNJA 2012.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

4. Novčanice od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. puštaju se u optjecaj 18. ožujka 2013.

5. Novčanice od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 7. ožujka 2001. te novčanice od 10 kuna s datumom izdanja 30. svibnja 2004. i nadalje su zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 776/2013.

Zagreb, 13. veljače 2013.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.