Odluka o postavljanju prof. dr. sc. Damira Grubiše za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu

NN 23/2013 (25.2.2013.), Odluka o postavljanju prof. dr. sc. Damira Grubiše za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu

23 25.02.2013 Odluka o postavljanju prof. dr. sc. Damira Grubiše za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

383

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/09, Urbroj: 5030115/1-13-16 od 14. veljače 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Prof dr. sc. DAMIR GRUBIŠA, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/07
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 19. veljače 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.