Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 23/2013 (25.2.2013.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

392

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012. i 18/2013.) u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unosi se sljedeća izmjena i dopuna:

Pod entitetom »PALESTINSKO PODRUČJE, OKUPIRANO« mijenjaju se kratki i službeni naziv, tako da tekst sada glasi:

PALESTINA, DRŽAVA        PALESTINA, STATE OF       PS       PSE      275

Država Palestina                    State of Palestina

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 24-020/02-13/BV

Zagreb, 20. veljače 2013.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

23 25.02.2013 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 23 25.02.2013 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa