Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

413

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 25/2012 i 112/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU NA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, br. 61/2012 i 134/2012), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik ravnatelja                                                              3,395

2. pomoćnik ravnatelja, pročelnik Područnog ureda Zagreb

i pročelnik Ureda za velike porezne obveznike                        3,007

3. pročelnik područnog ureda Split, Osijek, Rijeka, Pazin,

pomoćnik pročelnika Područnog ureda Zagreb i pomoćnik

pročelnika

Ureda za velike porezne obveznike                                       2,522

4. pročelnik područnog ureda – ostali područni uredi,

pomoćnik pročelnika područnog ureda Split, Rijeka,

Osijek, Pazin                                                                       2,425

5. voditelj ispostava:

Zagreb – Centar, Zagreb – Medveščak,

Zagreb – Trnje, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Susedgrad,

Zagreb – Pešćenica, Zagreb – Novi Zagreb, Zagreb za poreze građana, Zagreb za nekretnine,

Samobor, Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić, Split, Rijeka, Osijek, Pula,

Ispostava za velike porezne obveznike Osijek,

Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka i

Ispostava za velike porezne obveznike Split                           2,279

6. voditelj ispostave Porezne uprave – ostali                          2,085

7. načelnik sektora za nadzor u područnom uredu

Split, Rijeka, Osijek, Pazin                                                    2,279

8. voditelj službe u Središnjem uredu                                     2,425

9. voditelj službe za nadzor, za otkrivanje

porezno-kaznenih djela, za ovrhu u Područnom

uredu Zagreb i voditelj službe u Uredu za

velike porezne obveznike                                                      2,182

10. voditelj službe – ostali                                                    2,134

11. voditelj odjela za nadzor, za otkrivanje porezno-kaznenih djela i
 za ovrhu u područnom uredu                                               1,989

12. voditelj odjela – ostali                                                    1,794

Stručni uvjeti za točke 1. – 12.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika.

b) Položaj II. vrste

1. voditelj Odjela – pisarnica                                                1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. viši porezni revizor                                                         1,843

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje pet godina na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije.

2. porezni revizor                                                             1,794

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije.

3. viši savjetnik – specijalist                                              2,134

viši inspektor – specijalist

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

4. viši inspektor – koordinator za ovrhu, za naplatu, za

stečajeve i likvidacije i za usklađivanje i ujednačavanje

rada ovršnog postupka                                                 1,843

5. viši inspektor

viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik                                                      1,697

Stručni uvjeti za točke 4. – 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

6. inspektor

upravni savjetnik za prekršajni postupak                     1,503

7. informatički savjetnik

upravni savjetnik

stručni savjetnik                                                         1,358

Stručni uvjeti za točke 6. – 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

8. informatički suradnik

samostalni upravni referent

stručni suradnik                                                       1,242

Stručni uvjeti za točku 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste zvanja                                    1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. viši informatički tehničar                                    1,164

3. viši informatički referent

viši upravni referent

viši stručni referent

viši stručni tajnik ravnatelja

poreznik II.                                                          1,145

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. informatički tehničar                                        1,067

2. upravni referent

poreznik III.                                                       1,038

3. administrativni tajnik ravnatelja                        0,921

4. informatički referent

stručni referent                                                   0,854

5. administrativni tajnik                                       0,824

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: srednja stručna sprema i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/23

Urbroj: 50301-05/16-13-1

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave 25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave