Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

414

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 83/2009, 49/2011 i 34/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA, DODATKU NA UVJETE RADA, TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE CARINSKE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave (»Narodne novine«, broj 65/2012), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik ravnatelja Carinske uprave            3,395

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

2. pomoćnik ravnatelja Carinske uprave          3,007

3. pročelnik carinarnice I.                               2,813

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

4. pročelnik carinarnice II.                             2,522

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5. pomoćnik pročelnika carinarnice I.             2,279

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

6. pročelnik carinarnice III.                            2,182

Stručni uvjeti za točku 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

7. pomoćnik pročelnika carinarnice II.            2,231

8. pomoćnik pročelnika carinarnice III.           2,085

Stručni uvjeti za točke 7. – 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

9. voditelj službe u Središnjem uredu Carinske uprave      2,134

10. voditelj službe u carinarnici I.                                      2,037

11. voditelj službe u carinarnici II.                                     1,989

12. voditelj službe u carinarnici III.                                   1,940

Stručni uvjeti za točke 9. – 12.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

13. predstojnik carinske ispostave I.                                2,085

Stručni uvjeti za točku 13.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

14. voditelj odjela u Središnjem uredu                             1,843

15. voditelj odjela u carinarnici                                        1,746

Stručni uvjeti za točke 14. – 15.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

16. predstojnik carinske ispostave II.                              1,891

Stručni uvjeti za točku 16.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

17. pomoćnik predstojnika carinske ispostave I.             1,746

Stručni uvjeti za točku 17.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. glavni savjetnik              3,201

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu. Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, i to samo s jednim izvršiteljem.

2. viši savjetnik-specijalist          2,134

3. viši inspektor-specijalist         2,134

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području značajnom za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

4. viši inspektor                          1,649

5. viši informatički savjetnik        1,649

6. viši upravni savjetnik               1,649

7. viši stručni savjetnik                1,649

Stručni uvjeti za točke 4. – 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

8. inspektor           1,455

Stručni uvjeti za točku 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

9. carinik I. vrste          1,406

Stručni uvjeti za točku 9.: kao za informatičkog suradnika, samostalnog upravnog referenta ili stručnog suradnika, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

10. informatički savjetnik    1,28

11. upravni savjetnik           1,28

12. stručni savjetnik            1,28

Stručni uvjeti za točke 10. – 12.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

13. informatički suradnik               1,242

14. samostalni upravni referent      1,242

15. stručni suradnik                       1,242

Stručni uvjeti za točke 13. – 15.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

c) Položaji II. vrste

1. predstojnik carinske ispostave III.              1,164

2. voditelj carinskog odjeljka I.                      1,164

3. voditelj carinskog odjeljka II.                     1,115

4. voditelj smjene carinske ispostave I. i II.     1,086

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5. voditelj smjene carinske ispostave III.        1,067

Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

d) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste                                             1,164

2. inspektor II. vrste – voditelj službene brodice    1,164

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

3. viši informatički referent                          1,086

4. viši upravni referent                                1,086

5. viši stručni referent                                 1,086

6. carinik II. vrste                                      1,086

7. carinik II. vrste – mornar                       1,086

8. carinik II. vrste – vodič službenog psa  1,086

Stručni uvjeti za točke 3. – 8.: kao za višeg informatičkog referenta, višeg upravnog referenta ili višeg stručnog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

e) Položaj III. vrste

1. voditelj smjene carinskog odjeljka          0,941

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

f) Radna mjesta III. vrste

1. carinik III. vrste                                               0,873

2. carinik III. vrste – mornar                                0,873

3. carinik III. vrste – vodič službenog psa            0,873

4. carinik III. vrste – voditelj službene brodice     0,873

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: srednja stručna sprema odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5. administrativni tajnik ravnatelja Carinske uprave   0,97

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

6. upravni referent                  0,854

7. informatički referent           0,854

8. stručni referent                  0,854

9. računovodstveni referent-financijski knjigovođa    0,854

10. administrativni referent     0,824

11. administrativni tajnik         0,824

12. računovodstveni referent   0,824

13. ekonom                            0,824

Stručni uvjeti za točke 6. – 13.: srednja stručna sprema odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/24

Urbroj: 50301-05/16-13-1

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave