Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

415

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011 i 130/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/2011 i 82/2012) mijenjaju se osnovni koeficijenti za izračun plaće policijskih službenika u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe.

Novi Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/28

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci

(20 – 35%)

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

3,056

35

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

3,056

35

GLAVNI VODITELJ PROJEKATA

2,716

20

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,231

35

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

2,231

35

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNE POSLOVE

2,231

35

NAČELNIK UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,231

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

2,231

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

2,231

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,183

35

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,183

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

2,183

35

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

2,183

30

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,183

30

TAJNIK KABINETA MINISTRA

2,183

30

VODITELJ PROJEKATA U KABINETU MINISTRA

2,134

20

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,095

30

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

2,008

35

VODITELJ PROJEKATA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA I U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,940

20

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,921

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

1,921

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

1,921

35

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

1,921

30

VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

1,921

30

VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN

1,921

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

1,843

35

NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE

1,833

30

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

1,833

30

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

1,833

30

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

1,833

30

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

1,833

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1,833

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

1,833

30

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

1,833

25

VODITELJ KATEDRE

1,833

25

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,746

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA

1,746

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

1,746

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,746

35

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

1,746

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

1,746

30

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,746

30

NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE

1,746

30

VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,746

30

VODITELJ MUZEJA POLICIJE

1,746

30

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,746

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

1,746

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA MIROVNE MISIJE I POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE

1,746

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,746

30

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,746

30

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,746

25

POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,746

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,746

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

1,746

25

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,746

20

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 2. I 3. KATEGORIJE

1,746

20

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,659

35

VODITELJ ODJELA OSIJEK

1,659

35

VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,659

35

VODITELJ ODJELA RIJEKA

1,659

35

VODITELJ ODJELA SPLIT

1,659

35

VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE

1,659

35

VODITELJ ODJELA ZAGREB

1,659

35

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,659

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE

1,659

30

VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,659

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,659

30

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,659

30

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE

1,659

30

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,659

25

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,659

25

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

1,659

25

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,659

25

VODITELJ ODJELA EUROPOLA

1,659

25

VODITELJ ODJELA INTERPOLA

1,659

25

VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

1,659

25

VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.

1,659

25

VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,659

25

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

25

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

25

VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

25

VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA HLADNE SLUČAJEVE

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,659

25

VODITELJ ODJELA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

1,659

25

VODITELJ PLANIRANJA I PROVEDBE TEČAJEVA

1,659

25

VODITELJ RADIONICE

1,659

25

VODITELJ VOZNOG PARKA

1,659

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,659

25

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

1,659

23

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

1,659

20

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

1,659

20

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1,659

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,659

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

1,659

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

1,659

20

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

1,659

20

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,659

20

VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA

1,659

20

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

1,659

20

VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,659

20

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

1,659

20

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

1,659

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,659

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,659

20

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

20

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

1,571

35

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

1,571

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,571

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,571

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,571

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE

1,571

30

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,571

25

ANALITIČAR – PROJEKTANT

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

1,571

20

UNUTARNJI REVIZOR

1,571

20

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

1,571

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA

1,571

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA DOMAĆIH I STRANIH ŠTIĆENIH OSOBA

1,571

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDNIKA HRVATSKOG SABORA

1,571

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1,571

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU

1,571

20

GLAVNI ANALITIČAR

1,504

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-

-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

1,504

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,504

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

1,504

33

VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,504

33

VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,504

33

VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,504

33

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,504

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE

1,504

30

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE

1,504

30

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

1,504

30

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

1,504

30

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU

1,504

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ

1,504

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,504

27

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

1,504

25

INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE

1,504

25

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,504

25

VODITELJ POSLOVA ZA RADNO PRAVNI STATUS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,504

25

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKOJ UPRAVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

1,504

25

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

1,504

23

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA DOKUMENTE

1,504

23

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE

1,504

23

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,504

23

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,504

23

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,504

23

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

1,504

23

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,504

20

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE ZA RAZVOJ OPREMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJE S EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA HLADNE SLUČAJEVE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLUŽBENIH PASA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-

-TEHNIČKE POSLOVE


20

1,504

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

1,504

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-

-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,504

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

1,504

20

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,504

20

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU

1,504

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,358

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,358

32

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,358

30

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

1,358

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,358

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE

1,358

28

INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

1,358

25

VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE

1,358

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

1,358

23

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI

1,358

23

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,358

20

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

1,358

20

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

20

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

1,358

20

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU

1,358

20

KONSTRUKTOR I

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

ŠEF SMJENE UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

20

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,358

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU

1,358

20

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

1,358

20

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

1,358

20

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

1,164

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,164

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

1,164

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

1,164

35

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

1,164

35

INSTRUKTOR ZA OBUKU

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,164

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE 3. KATEGORIJE

1,164

30

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE

1,164

29

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

1,164

29

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

1,164

29

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

1,164

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

1,164

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

25

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

1,164

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

25

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

1,164

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

1,164

23

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,164

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

20

ŠEF SMJENE U SLUŽBI ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

1,164

20

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

1,164

20

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

1,164

20

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

1,164

20

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,164

20

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

1,164

20

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

1,164

20

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

1,164

20

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,135

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,135

30

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,135

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

29

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

1,135

20

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

1,135

20

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,135

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

1,135

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,135

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

1,135

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

1,135

20

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,135

20

KONSTRUKTOR II

1,135

20

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

1,135

20

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

1,135

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,135

20

TEHNOLOG OBRADE

1,135

20

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

1,135

20

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,135

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

1,096

35

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

1,096

35

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

1,096

35

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

1,096

35

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

1,096

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,096

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

1,096

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

1,096

20

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

1,096

20

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

1,096

20

VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,096

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

1,067

30

DISPEČER

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,067

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,067

20

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO

1,067

20

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,067

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

1,019

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

1,019

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

1,019

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PGP ZAGREB I PAP RESNIK

1,019

20

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,019

20

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE

1,019

20

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE

1,019

20

VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,019

20

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,960

35

DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE

0,960

35

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,960

35

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

0,960

35

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,960

35

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

0,960

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

0,960

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

0,960

25

VODITELJ OPHODNE BRODICE

0,960

23

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

0,960

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,960

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,960

20

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

0,960

20

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

0,960

20

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

0,960

20

DETEKTIV ZA POTRAGE

0,960

20

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

0,960

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,960

20

OPERATER – VODITELJ SMJENE

0,960

20

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

0,960

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE

0,960

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

0,960

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

0,960

20

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

0,960

20

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

0,960

20

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,960

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,960

20

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

0,960

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,960

20

VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,960

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,873

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

0,873

30

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

0,873

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

0,873

25

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

0,873

25

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

0,873

23

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,873

20

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

0,873

20

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

0,873

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

0,873

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,873

20

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

0,873

20

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-

-PROMETNI TEHNIČAR 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MATERIJALNO-TEHNIČKE POSLOVE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I OPERATIVNU TEHNIKU

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VANJSKO OSIGURANJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

0,873

20

PRATITELJ

0,873

20

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,873

20

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,873

20

VOĐA OPHODNJE

0,873

20

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,873

20

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

0,873

20

VOZAČ – MOTORIST

0,873

20

VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE IM POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,873

20

VOZAČ U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

0,825

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,776

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

0,776

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE

0,776

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

0,776

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,776

20

VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

0,776

20

PRILOG 2

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci (40 – 60%)

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

3,511

40

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,231

40

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,183

40

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,833

40

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

50

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNIH POSLOVA

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB

1,746

40

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE

1,659

50

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,571

40

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

1,571

40

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,571

40

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

1,504

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,504

50

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

1,504

50

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,504

40

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

1,358

40

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

1,358

40

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,358

40

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,164

60

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

1,164

60

INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

1,164

50

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,164

40

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

1,164

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,135

50

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,135

40

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,135

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,135

40

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

1,096

55

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,067

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,067

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,960

60

POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,960

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

0,960

60

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

0,960

40

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

0,960

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,960

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,960

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

0,960

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,960

40

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,960

40

PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE

0,873

60

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,873

60

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA

0,873

60

KONTAKT POLICAJAC

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

0,873

40

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,825

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

0,825

60

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

0,825

40

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,776

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

0,776

40

PRILOG 3

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci (75-90%)

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

1,659

90

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

1,358

90

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

1,358

90

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,358

85

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,358

85

PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE

1,358

80

PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE

1,164

90

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

1,096

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

1,019

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,960

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

0,960

75

25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika 25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika