Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

416

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/2003, 48/2003, 39/2006 i 36/2007), Prilog I. pod nazivom: »Koeficijent polazne osnovice složenosti poslova prema diplomatskim, konzularnim i administrativno-tehničkim zvanjima u predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu« zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/27

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

KOEFICIJENT POLAZNE OSNOVICE SLOŽENOSTI POSLOVA PREMA DIPLOMATSKIM, KONZULARNIM I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM ZVANJIMA U PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

DIPLOMATSKO
OSOBLJE

KOEFICIJENT
POLAZNE
OSNOVICE

Veleposlanik – šef predstavništva

5,335

Veleposlanik – zamjenik šefa diplomatske misije

4,656

Stalni otpravnik poslova

4,365

Opunomoćeni ministar

4,268

Ministar savjetnik

3,977

Savjetnik

3,492

Tajnik I

3,104

Tajnik II

2,910

Tajnik III

2,716

Ataše

2,522

Administrativni ataše

2,425

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE


Tajnica – prevoditelj

2,619

Viši stručni referent

2,328

Administrativni referent

2,231

Djelatnik sigurnosti, domar, vozač

2,231

KONZULARNO OSOBLJE

KOEFICIJENT
POLAZNE
OSNOVICE

Šef konzularnog predstavništva:


– Generalni konzul

4,656

– Konzul

4,171

Konzul savjetnik

3,395

Konzul I

3,007

Konzul II

2,813

Konzul III

2,619

Vicekonzul

2,425

Administrativno-tehničko osoblje


Tajnica – prevoditelj

2,522

Viši stručni referent

2,231

Administrativni referent

2,134

Djelatnik sigurnosti, domar, vozač

2,134

25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova