Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika

NN 25/2013 (28.2.2013.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

418

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 105/2004, 187/2004, 92/2005, 121/2005, 151/2005, 135/2006, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 82/2007, 107/2007, 60/2008, 38/2009 i 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

I.

Osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4.491,236 kuna bruto i primjenjuje se od 1. ožujka 2013. godine, počevši s plaćom za mjesec ožujak 2013. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013. godine.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 83/2009).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-04/75

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.