Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 25/2013 (28.2.2013.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

419

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002, 154/2002, 17/2004, 146/2008, 39/2009, 14/2011, 12/2012 i 143/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

I.

Osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4.727,615 kuna bruto i primjenjuje se od 1. ožujka 2013. godine, počevši s plaćom za mjesec ožujak 2013. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013. godine.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 40/2009).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-04/74

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.