Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

NN 25/2013 (28.2.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

420

Na temelju članka 72. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA, PREDSTOJNIKA I ZAMJENIKA PREDSTOJNIKA UREDA VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

I.

U Odluci o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (»Narodne novine« broj 132/2006), u točki I. podstavcima 1., 2. i 3. koeficijent: »6,42« zamjenjuje se koeficijentom: »6,227«.

U podstavcima 4, 5. i 6. koeficijent: »5,27« zamjenjuje se koeficijentom: »5,112«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-04/73

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.