Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

NN 25/2013 (28.2.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

421

Na temelju članka 17., članka 22. stavka 3. i članka 72. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆE RAVNATELJA ZAVODA ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA I OPERATIVNO--TEHNIČKOG CENTRA ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

I.

U Odluci o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (»Narodne novine«, broj 66/2007), u točki I. podstavcima 1. i 2. koeficijent: »5,27« zamjenjuje se koeficijentom: »5,112«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-04/76

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.