Rješenje o razrješenju zamjenice ministra gospodarstva

NN 25/2013 (28.2.2013.), Rješenje o razrješenju zamjenice ministra gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

422

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 40. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE MINISTRA GOSPODARSTVA

Razrješuje se TAMARA OBRADOVIĆ MAZAL dužnosti zamjenice ministra gospodarstva, s danom 1. ožujka 2013. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/13-02/25

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.