Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje

NN 25/2013 (28.2.2013.), Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

427

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 6. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje (»Narodne novine« br. 24/98, 32/98, 150/98, 58/2000, 18/2002, 10/2004, 79/2005, 81/2008, 37/2011 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE

Razrješuje se MILJENKO VAHTARIĆ dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje.

Klasa: 080-02/13-02/20

Urbroj: 5030115/l-13-02

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.