Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

NN 25/2013 (28.2.2013.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

431

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 14a. stavka 3. Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (»Narodne novine« br. 21/86, 33/89, 29/93 i 128/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Razrješuje se ZLATKO UZELAC dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Klasa: 080-02/13-02/28

Urbroj: 5030115/l-13-02

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.