Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

NN 25/2013 (28.2.2013.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

432

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 14a. stavka 3. Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (»Narodne novine« br. 21/86, 33/89, 29/93 i 128/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Imenuje se SANJA ŠABAN članicom Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Klasa: 080-02/13-01/39

Urbroj: 5030115/l-13-03

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.