Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

436

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine« broj 86/2008), ministar nadležan za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA IZVOZ ODNOSNO UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA ZA KOMERCIJALNE SVRHE

Članak 1.

U preambuli Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (»Narodne novine« broj 1/2009, u daljnjem tekstu: Pravilnik), riječi: »ministar gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika, riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva«.

Članak 3

U članku 3. stavku 1. Pravilnika riječi: »propisan je obrascem MG-DI« zamjenjuju se riječima: »propisan je obrascem MG-DI koji je izmijenjen i sastavni je dio Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za pružanje usluge za robu vojne namjene«.

U stavku 2. Pravilnika riječi: »propisan je obrascem MG-DU« zamjenjuju se riječima: »propisan je obrascem MG-DU koji je izmijenjen i sastavni je dio Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za pružanje usluge za robu vojne namjene«.

Članak 4.

U članku 5. Pravilnika riječi: »danom objave«, zamjenjuju se riječima: »u roku od osam dana od dana objave«.

Klasa: 011-01/13-01/12

Urbroj: 526-04-01-01-02/4-13-10

Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministar gospodarstva

Ivan Vrdoljak, v. r.


26 01.03.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe