Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

438

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine« broj 86/2008), ministar nadležan za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA I OPĆE DOZVOLE ZA IZVOZ ROBE VOJNE NAMJENE IZ KATEGORIJE ML 13

Članak 1.

U preambuli Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13 (»Narodne novine« broj 1/2009, u daljnjem tekstu: Pravilnik), riječi: »ministar gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 2. Pravilnika, riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva«, te riječi: »propisan obrascem MG-ZODI« zamjenjuju se riječima: »podnosi se na obrascu MG-ZODI koji je izmijenjen i sastavni je dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13«.

Članak 3.

U članku 3. Pravilnika riječi: »propisan je obrascem MG-ODI«, zamjenjuju se riječima: »podnosi se na obrascu MG-ODI koji je izmijenjen i sastavni je dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13«.

Članak 4.

U članku 5. Pravilnika riječi: »danom objave«, zamjenjuju se riječima: »u roku od osam dana od dana objave«.

Klasa: 011-01/13-01/12

Urbroj: 526-04-01-01-02/4-13-8

Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministar gospodarstva

Ivan Vrdoljak, v. r.


26 01.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13