Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

446

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o biocidnim pripravcima (»Narodne novine« broj 63/2007, 35/2008 i 56/2010), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Komisije 2012/2/EU od 9. veljače 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja bakar (II) oksida, bakar (II) hidroksida i baznog bakar karbonata kao aktivnih tvari u njezin Prilog I. (SL L 37, 10. 2. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/3/EU od 9. veljače 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja bendiokarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 37, 10. 2. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/14/EU od 8. svibnja 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja metil nonil ketona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 123, 9. 5. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/15/EU od 8. svibnja 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja ekstrakta margoze kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 123, 9. 5. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/16/EU od 10. svibnja 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja klorovodične kiseline kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 124, 11. 5. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/20/EU od 6. srpnja 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja flufenoksurona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 177, 7. 7. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/22/EU od 22. kolovoza 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja DDA-karbonata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 227, 23. 8. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/38/EU od 23. studenoga 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja cis-trikoz-9-en kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 326, 24. 11. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/40/EU od 26. studenoga 2012. godine o ispravcima Priloga I. Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 327, 27. 11. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/41/EU od 26. studenoga 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi proširenja uvrštavanja u Prilogu I. aktivne tvari nonanske kiseline za vrstu proizvoda 2 (SL L 327, 27.11. 2012.,

– Direktiva Komisije 2012/42/EU od 26. studenoga 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja cijanovodika kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 327, 27.11. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/43/EU od 26. studenoga 2012. godine o izmjenama i dopunama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi promjene određenih naslova u Prilogu I. (SL L 327, 27.11. 2012.).

Članak 2.

U Pravilniku o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (»Narodne novine« broj 90/2008, 28/2009, 36/2010, 31/2011 i 32/2012) u Prilogu I., iza rednog broja 37. dodaju se redni brojevi: 50. do 60. koji glase:

Br.

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Identifikacijski broj

Minimalna čistoća

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje

Prestanak uvrštenja

Vrsta
pripravka

Posebne odredbe*

»50.

Bakar hidroksid

Bakar (II) hidroksid

EC br.: 243-815-9

CAS br.: 20427-59-2

965 g/kg

1. veljače 2014.

31. siječnja 2016.

31. siječnja 2024.

8

Kada je za pojedini pripravak to potrebno, pri ocjeni zahtjeva za odobrenje pripravka u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se ocijeniti one primjene ili scenariji izloženosti i oni rizici za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Pripravci se ne odobravaju za primjenu uronjavanjem, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima te jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

(2) Za pripravke koji su odobreni za industrijsku uporabu potrebno je utvrditi sigurne radne postupke, a pripravci se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici za industrijske korisnike mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

(3) Na deklaracijama odobrenih pripravaka i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima, mora biti navedeno da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječilo izravno ispiranje u tlo ili vodu, te da se eventualni ostaci pripravka prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje.

(4) Pripravci se ne odobravaju za obradu drva koje se koristi za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode, osim ako se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima te jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

51.

Bakar (II) oksid

Bakar (II) oksid

EC br.: 215-269-1

CAS br.: 1317-38-0

976 g/kg

1. veljače 2014.

31. siječnja 2016.

31. siječnja 2024.

8

Kada je za pojedini pripravak to potrebno, pri ocjeni zahtjeva za odobrenje pripravka u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se ocijeniti one primjene ili scenariji izloženosti i oni rizici za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Za pripravke koji su odobreni za industrijsku uporabu moraju se utvrditi sigurni radni postupci, a pripravci se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici za industrijske korisnike mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

(2) Na deklaracijama odobrenih pripravaka i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima, mora biti navedeno da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječilo izravno ispiranje u tlo ili vodu, te da se eventualni ostaci pripravka prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje.

(3) Pripravci se ne odobravaju za obradu drva koje se koristi za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima te jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi i uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

52.

Bazni bakar karbonat

Bakar (II) karbonat-bakar(II) hidroksid (1:1)

EC br.: 235-113-6

CAS br.: 12069-69-1

957 g/kg

1. veljače 2014.

31. siječnja 2016.

31. siječnja 2024.

8

Kada je za pojedini pripravak to potrebno, pri ocjeni zahtjeva za odobrenje pripravka u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se ocijeniti one primjene ili scenariji izloženosti i oni rizici za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Pripravci se ne odobravaju za primjenu uronjavanjem, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima te jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi i uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

(2) Za pripravke koji su odobreni za industrijsku uporabu potrebno je utvrditi sigurne radne postupke, a pripravci se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici za industrijske korisnike mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

(3) Na deklaracijama odobrenih pripravaka i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima, navodi se da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječilo izravno ispiranje u tlo ili vodu, te da se eventualni ostaci pripravka prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje.

(4) Pripravci se ne odobravaju za obradu drva koje se koristi za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima te jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

53.

bendiokarb

2,2-dimetill-1,3- benzodioksol-4-il metilkarbamat

EC br.: 245-216-8

CAS br.: 22781-23-3

970 g/kg

1. veljače 2014.

31. siječnja 2016.

31. siječnja 2024.

18

Procjenom rizika na razini Europske unije obuhvaćena je samo profesionalna uporaba, a isključen dodir s hranom i hranom za životinje kao i direktna uporaba na tlo. Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje sredstva, u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se procijeniti, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one uporabe ili scenariji izloženosti i oni rizici za okoliš i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje sredstva na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Biocidni pripravci ne smiju se koristiti za primjenu na površinama koje su podložne čestom mokrom čišćenju, osim za primjene u pukotinama i na manjem ciljanom području, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima te jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

(2) Pripravci odobreni za industrijsku ili profesionalnu uporabu moraju se koristiti s odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom, osim ako se u zahtjevu za izdavanje odobrenja za biocidni pripravak može dokazati da se rizici za industrijske ili profesionalne korisnike mogu smanjiti na prihvatljivu razinu na drugi način.

(3) Kada je potrebno, mjere se moraju poduzeti za sprečavanje ulaska pčela u tretiranu košnicu i to uklanjanjem saća ili blokirajući ulazak u košnicu.

54.

Metil nonil keton

undekan-2-on

EC No: 203-937-5

CAS No: 112-12-9

975 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja

2016.

30. travnja 2012.

19

Procjenom rizika na razini Europske unije obuhvaćena je samo profesionalna uporaba u zatvorenom prostoru. Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje sredstva u skladu s člankom 4. Zakona o biocidnim pripravcima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se procijeniti, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one uporabe ili scenariji izloženosti i oni rizici za ljudsku populaciju i okoliš koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

55.

ekstrakt margoze

IUPAC naziv: nije primjenjivo

EC br.: 283-644-7

CAS br.: 84696-25-3

Opis: ekstrakt margoze iz koštica biljke Azadirachta indica ekstrahiran pomoću vode i obrađen organskim otapalima

1000 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2016.

30. travnja 2024.

18

Kada je za pojedini pripravak to potrebno, pri ocjeni zahtjeva za odobrenje pripravka u skladu s člankom 4. Zakona o biocidnim pripravcima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se ocijeniti one primjene ili scenariji izloženosti i oni rizici za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti pripravke uz uvjet da se poduzimaju odgovarajuće mjere za smanjenje rizika s ciljem zaštite površinske vode, sedimenta i člankonožaca koji nisu cilj suzbijanja.

56.

Klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina

EC br.: 231-595-7

CAS br.: nije primjenjivo

999 g/kg

1. svibnja 2014.

30. svibnja 2016.

30. travnja 2024.


Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje pripravka, u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se procijeniti, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one uporabe ili scenariji izloženosti i oni rizici za okoliš i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Biocidni pripravci se ne odobravaju za uporabu u nastambama za životinje ako se ne mogu spriječiti ispuštanje u pogone za pročišćavanje otpadnih voda ili izravno ispuštanje u površinske vode, ako se ne dostave podaci koji dokazuju da će biocidni pripravak biti u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, po potrebi uz provedbu odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika.

Izdavanje odobrenja uvjetovano je odgovarajućim mjerama za ublažavanje rizika.

Posebno je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere kojima se moguća izloženost dojenčadi i djece svodi na najmanju moguću mjeru.

Za biocidne pripravke koji sadrže imidakloprid čija primjena može dovesti do pojave ostataka u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provjeriti potrebu za utvrđivanjem novih ili izmjenom postojećih maksimalnih razina ostataka sukladno posebnim propisima, te poduzeti odgovarajuće mjere za ublažavanje rizika kojima se osigurava da se važeće maksimalne razine ostataka ne premašuju.

57.

flufenoksuron

1-(4-(2-kloro-α,α,α-p-trifluorotoliloksi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil) urea

EC br.: 417-680-3

CAS br.: 101463-69-8

960 g/kg

1. veljače 2014.

31. siječnja 2016.

31. siječnja 2017.

8

Prije ponovnog uvrštenja u ovaj Prilog flufenoksuron će biti predmetom usporedne procjene rizika u skladu člankom 9. stavkom 6. podstavkom 2. Zakona o biocidnim pripravcima.

U procjeni rizika na razini Europske unije za flufenoksuron u sredstvima za zaštitu drva obuhvaćena je obrada drva koje se neće koristiti za životinjske nastambe ili dolaziti u kontakt s hranom ili hranom za životinje. Pripravci se neće odobravati za primjene ili scenarije izloženosti koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Pripravci se smiju koristiti samo za obradu drva koje je namijenjeno uporabi u zatvorenom prostoru.

(2) Za pripravke koji su odobreni za industrijsku ili profesionalnu uporabu moraju se utvrditi sigurni radni postupci, a pripravci se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici za industrijske ili profesionalne korisnike mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

(3) S ciljem zaštite vodnog ekosustava i ekosustava tla moraju se poduzeti odgovarajuće mjere. Na oznakama odobrenih pripravaka i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima, mora biti navedeno da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječilo izravno ispiranje u tlo ili vodu, te da se eventualni ostaci pripravka prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje.

58.

DDA-karbonat

Reakcijska smjesa NN-didecil-N,N-dimetilamonijevog karbonata i N,N-didecil-N,N-dimetilamonijevog bikarbonata

EC br.: 451-900-9

CAS br.: 894406-76-9

Suha težina: 740 g/kg

1. veljače 2013.

Nije primjenjivo

31. siječnja 2023.

8

Procjena rizika na razini Europske unije nije obuhvatila sve moguće primjene. Neke primjene bile su isključene, primjerice neprofesionalna uporaba. Kada je za pojedini pripravak to potrebno, pri ocjeni zahtjeva za odobrenje pripravka u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se ocijeniti one primjene ili scenariji izloženosti i oni rizici za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Za industrijske korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci, a pripravci se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

(2) Na deklaracijama odobrenih pripravaka i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima, mora biti navedeno da se industrijska uporaba mora odvijati unutar zatvorenog prostora ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi s tankvanom, da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi, te da se eventualni ostaci pripravaka koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže DDA-karbonat prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje.

(3) Pripravci se neće odobriti za obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode, ili za obradu uronjavanjem drva koje će biti trajno izloženo vremenskim uvjetima ili čestom močenju, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak zadovoljiti uvjete iz članka 4. Zakona o biocidnim pripravcima i jedinstvenim načelima ocjenjivanja biocidnih pripravaka, prema potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

59.

cis-trikoz-9-en

(muskalur)

cis-trikoz-9-en; (Z)-trikoz-9-en

EZ br.: 248-505-7

CAS br.: 27519-02-4

801 g/kg

1. listopada 2014.

30. rujna 2016.

30. rujna 2024.

19

Procjenom rizika na razini Europske unije nisu obuhvaćene određene uporabe i scenariji izloženosti, kao npr. primjena na otvorenom i dodir s hranom i hranom za životinje. Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje pripravka, u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, moraju se procijeniti, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one uporabe ili scenariji izloženosti i oni rizici za okoliš i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Za pripravke koji sadrže cis-trikoz-9-en čija primjena može imati za posljedicu prisutnost ostataka u hrani i hrani za životinje, utvrdit će se maksimalna razina ostataka (MDK) sukladno posebnim propisima kojima se uređuju maksimalne razine pesticida u i na hrani i hrani za životinje te najveće dopuštene količine rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika koje mogu osigurati da primjenjiva MDK nije prekoračena.

60.

cijanovodik

cijanovodik

EC br.: 200-821-6

CAS br.: 74-90-8

976 g/kg

1. listopada 2014.

30. rujna 2016.

30. rujna 2024.

8, 14 i 18

Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje sredstava, u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, mora se procijeniti u, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one uporabe ili scenarije izloženosti i one rizike za okoliš i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Pripravak se može isporučiti i mogu ga koristiti samo profesionalni korisnici obučeni za njegovu primjenu.

(2) Moraju se utvrditi sigurni radni postupci za postupak fumigacije i provjetravanja i to za izvoditelje i ostale prisutne.

(3) Pripravci se moraju koristiti uz uporabu odgovarajuće osobne zaštitne opreme, uključujući kada je to potrebno, samostalni uređaj za disanje i plinonepropusno zaštitno odijelo.

(4) Ponovni ulazak u fumigirani prostor treba biti zabranjen sve dok se provjetravanjem koncentracija u zraku ne svede na dopuštenu vrijednost izloženosti za izvoditelje i ostale prisutne.

(5) Uspostavom nadzirane izdvojene zone za vrijeme i nakon provjetravanja, potrebno je spriječiti izloženost izvoditelja i drugih nazočnih osoba koncentracijama iznad dopuštenih vrijednosti izloženosti.

(6) Prije fumigacije, hrana i porozni materijali koji mogu apsorbirati aktivnu tvar, osim drva koje se tretira, moraju biti uklonjeni iz prostora koji se fumigira ili zaštićeni od apsorpcije primjenom prikladnih mjera, a prostor koji se fumigira treba biti zaštićen od slučajnog zapaljenja.

* U svrhu provedbe jedinstvenih načela za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, sadržaj i zaključci izvještaja o procjeni rizika dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Članak 3.

U Prilogu I., pod brojem 24. treća kolona naslova IUPAC naziv; Identifikacijski broj mijenja se i glasi:

»Dinatrijev tetraborat, EC br.: 215-540-4, CAS br. (bezvodni): 1330-43-4, CAS br. (pentahidrat): 12179-04-3, CAS br. (dekahidrat): 1303-96-4.«

Članak 4.

U Prilogu I. redni broj 41. dopunjuje se i glasi:

Br.

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Identifikacijski broj

Minimalna čistoća

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje

Prestanak uvrštenja

Vrsta
pripravka

Posebne odredbe*

»1. listopada 2014.

30. rujna 2016.

30. rujna 2024.

2

Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje pripravka, u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, mora se procijeniti, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one uporabe ili scenariji izloženosti i oni rizici za okoliš i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije.

Ministarstvo će odobriti pripravke za neprofesionalne korisnike ukoliko je pakiranje oblikovano na takav način da je izloženost korisnika smanjena na najmanju moguću mjeru, osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici za ljudsko zdravlje mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.«

Članak 5.

U cijelom Prilogu I. nazivi stupaca mijenjaju se i glase:

Br.

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Identifikacijski brojevi

Minimalna čistoća aktivne tvari(*)

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje s člankom 65. stavkom 5. Zakona o biocidnim pripravcima, osim u slučaju izuzetka navedenog u fusnoti(**)

Datum prestanka uvrštenja

Vrsta

pripravka

Posebne odredbe(***)

(*) Čistoća navedena u ovom stupcu odnosi se na minimalni stupanj čistoće aktivne tvari korištene za ocjenu izrađene u skladu s člankom 9. Zakona o biocidnim pripravcima. Aktivna tvar u biocidnom pripravku stavljenom na tržište može biti jednake ili različite čistoće ukoliko je dokazana tehnička istovrsnost s ocijenjenom tvari.

(**) Za pripravke koji sadrže više od jedne aktivne tvari, rok za usklađenje s člankom 65. stavkom 5. Zakona o biocidnim pripravcima jednak je onome danome za uvrštenje zadnje aktivne tvari u ovaj Prilog. Za pripravke za koje je odobrenje dano manje od 120 dana prije roka za usklađivanje iz članka 65. stavka 5. Zakona o biocidnim pripravcima i podnesen je potpuni zahtjev za međusobno priznavanje u skladu s člankom 32. Zakona u roku od 60 dana od dana dobivanja prvog odobrenja, rok za usklađivanje s člankom 65. stavkom 5. Zakona se produžuje na 120 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva za međusobno priznavanje. Za pripravke koje je Ministarstvo predložilo da se međusobno priznavanje odbije odnosno ograniči sukladno članku 33. Zakona o biocidnim pripravcima, rok za usklađivanje s člankom 65. stavkom. 5. produžuje se za 30 dana od dana donošenja odgovarajuće Odluke Europske komisije na razini Europske unije.

(***) U svrhu provedbe jedinstvenih načela za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, sadržaj i zaključci izvještaja o procjeni rizika dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/06

Urbroj: 534-10-1-1-13-1

Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

26 01.03.2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima