Ispravak Pravilnika o postupanju prema strancima

NN 26/2013 (1.3.2013.), Ispravak Pravilnika o postupanju prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

454

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o postupanju prema strancima koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj: 14/2013. od 4. veljače 2013. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA STRANCIMA

U Pravilniku o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, broj: 14/2013.) u članku 4. stavku 3. umjesto riječi: »člankom 11« trebaju stajati riječi: »člankom 10«.

Iznad članka 16. u naslovu poglavlja »MJERE ZA NAPUŠTANJE REPUBLIKE HRVATSKE« umjesto brojke »2« treba stajati brojka »3«.

U članku 16. točki 14. umjesto riječi: »članka 11.« trebaju stajati riječi: »članka 10«.

U članku 68. iza riječi: »osim odredbe« trebaju stajati riječi i zarez: »članka 11.,«.

Broj: 511-01-152-61492/7-2012.

Zagreb, 20. veljače 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.