Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

NN 27/2013 (4.3.2013.), Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

27 04.03.2013 Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

458

Na temelju odredbe članka 94. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 7., 8. i 46. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10 i 23/13), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

1. Raspisujem izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

2. Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju 14. travnja 2013. godine.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 13. travnja 2013. godine i u nedjelju 14. travnja 2013. godine.

3. Temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u Europski parlament bira se 12 članova iz Republike Hrvatske.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/13-01/02

Urbroj: 71-05-03/1-13-1

Zagreb, 1. ožujka 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.