Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

NN 27/2013 (4.3.2013.), Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

461

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, br. 58/2010 i 140/2012), te na temelju dostavljenog popisa hrvatskih norma za jednostavne tlačne posude od Hrvatskog zavoda za norme, ministar gospodarstva objavljuje

POPIS

HRVATSKIH NORMA ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA

 

Oznaka hrvatske norme

Naslov hrvatske norme

Oznaka europske norme

Naslov europske norme

1.

HRN EN 286-1:2001

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 1. dio: Tlačne posude za opću namjenu (EN 286-1:1998)

EN 286-1:1998

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 1: Pressure vessels for general purposes (EN 286-1:1998)

2.

HRN EN 286-1:2001/A1:2008

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 1. dio: Tlačne posude za opću namjenu (EN 286-1:1998/A1:2002)

EN 286-1:1998/A1:2002

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 1: Pressure vessels for general purposes (EN 286-1:1998/A1:2002)

3.

HRN EN 286-1:2001/A2:2008

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 1. dio: Tlačne posude za opću namjenu (EN 286-1:1998/A2:2005)

EN 286-1:1998/A2:2005

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 1: Pressure vessels for general purposes (EN 286-1:1998/A2:2005)

4.

HRN EN 286-1:2001/Ispr.1:2008

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 1. dio: Tlačne posude za opću namjenu (EN 286-1:1998/AC:2002)

EN 286-1:1998/AC:2002

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 1: Pressure vessels for general purposes (EN 286-1:1998/AC:2002)

5.

HRN EN 286-2:2001

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 2. dio: Tlačne posude za kočione i pomoćne sustave motornih vozila i njihovih prikolica (EN 286-2:1992)

EN 286-2:1992

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers (EN 286-2:1992)

6.

HRN EN 286-2:2001/Ispr.1:2008

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 2. dio: Tlačne posude za kočione i pomoćne sustave motornih vozila i njihovih prikolica (EN 286-2:1992/AC:1992)

EN 286-2:1992/AC:1992

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers (EN 286-2:1992/AC:1992)

7.

HRN EN 286-3:2001

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 3. dio: Tlačne posude od čelika za zračne kočione i pomoćne pneumatske sustave tračnih vozila (EN 286-3:1994)

EN 286-3:1994

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock (EN 286-3:1994)

8.

HRN EN 286-4:2001

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 4. dio: Tlačne posude od aluminijskih slitina za zračne kočione i pomoćne pneumatske sustave tračnih vozila (EN 286-4:1994)

EN 286-4:1994

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen – Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock (EN 286-4:1994)

9.

HRN EN 287-1:2012

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2011)

EN 287-1:2011

Qualification test of welders – Fusion welding – Part 1: Steels (EN 287-1:2011)

10.

HRN EN 10207:2008

Čelici za jednostavne tlačne posude – Tehnički zahtjevi za isporuku limova, traka i šipki (EN 10207:2005)

EN 10207:2005

Steels for simple pressure vessels – Technical delivery requirements for plates, strips and bars (EN 10207:2005)

11.

HRN EN ISO 15614-1:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004; EN ISO 15614-1:2004)

EN ISO 15614-1:2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004; EN ISO 15614-1:2004)

12.

HRN EN ISO 15614-1:2007/A1:2008

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla – Amandman 1 (ISO 15614–1:2004/Amd 1:2008; EN ISO 15614-1:2004/A1:2008)

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys – Amendment 1 (ISO 15614–1:2004/Amd 1:2008; EN ISO 15614-1:2004/A1:2008)

13.

HRN EN ISO 15614-2:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 2. dio: Elektrolučno zavarivanje aluminija i njegovih legura (ISO 15614-2:2005; EN ISO 15614-2:2005)

EN ISO 15614-2:2005

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005; EN ISO 15614-2:2005)

Objavom ovoga Popisa stavlja se izvan snage Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama 2008-08-31 (»Narodne novine«, broj 126/2008).

Klasa: 383-01/13-01/07

Urbroj: 526-03-01-01-01/2-13-4

Zagreb, 19. veljače 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.