Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 28/2013 (6.3.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

487

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 95. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009 i 84/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (»Narodne novine«, br. 116/2009, 93/2010, 126/2010, 91/2011 i 76/2012), točka II. mijenja se i glasi:

»U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednika:

– Dinko Staničić, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture;

2. za članove:

– pukovnik Robert Huf, Ministarstvo obrane;

– satnik Hrvoje Filipović, Ministarstvo obrane;

– Josip Šipek, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

– dr. sc. Tomislav Mihetec, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Nino Karamatić, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

– Milivoj Sever Cuglin, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

– Vladimir Rajtar, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

3. za tajnika:

– Nada Brekalo, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/60

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.