Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini

NN 29/2013 (8.3.2013.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

497

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 126/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

U 2013. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode,

– rashode za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje),

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima priznaju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun ovih prava izvršen je prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, a sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (skupina 32 i 34).

Kriterij za utvrđivanje iznosa ukupnih bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2013. godini je iznos bilančnih prava za 2012. godinu umanjen sukladno zadanim indeksima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2015. godine i uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblja 2013. – 2015.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima dodijeljeni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planirani su i osigurani na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 52,68 kuna godišnje, po razrednom odjelu 944,40 kuna godišnje, po školskoj zgradi 7.079,79 kuna godišnje.

PRIKAZ BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE I RASHODE ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZA 2013. GODINU

– u kunama -

Red.

br.

Nositelj financiranja

Materijalni i financijski rashodi bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

UKUPNO

0

1

2

3

4=3+2

ŽUPANIJE

1.

Zagrebačka

34.005.601

2.194.628

36.200.229

2.

Krapinsko-zagorska

20.550.651

1.738.732

22.289.383

3.

Sisačko-moslavačka

24.502.425

1.288.219

25.790.644

4.

Karlovačka

16.633.526

971.851

17.605.377

5.

Varaždinska*

32.747.953

1.980.334

34.728.287

6.

Koprivničko-križevačka

11.582.992

1.089.646

12.672.638

7.

Bjelovarsko-bilogorska

16.361.573

1.482.511

17.844.084

8.

Primorsko-goranska

21.269.205

1.826.833

23.096.038

9.

Ličko-senjska

10.618.713

684.833

11.303.546

10.

Virovitičko-podravska

12.180.773

1.234.161

13.414.934

11.

Požeško-slavonska

13.382.476

982.472

14.364.948

12.

Brodsko-posavska

19.302.445

1.672.310

20.974.755

13.

Zadarska

20.650.932

1.610.477

22.261.409

14.

Osječko-baranjska

36.556.419

3.349.825

39.906.244

15.

Šibensko-kninska

12.397.152

729.328

13.126.480

16.

Vukovarsko-srijemska

24.033.754

2.147.971

26.181.725

17.

Splitsko-dalmatinska

46.683.214

4.069.669

50.752.883

18.

Istarska

14.829.898

1.012.374

15.842.272

19.

Dubrovačko-neretvanska

14.860.624

1.252.883

16.113.507

20.

Međimurska

14.000.199

1.289.422

15.289.621

21.

Grad Zagreb

85.209.131

8.125.000

93.334.131

 

UKUPNO ŽUPANIJE

502.359.656

40.733.479

543.093.135

GRADOVI

1.

Velika Gorica

9.652.657

785.606

10.438.263

2.

Samobor

6.392.733

459.247

6.851.980

3.

Vrbovec

3.144.529

261.714

3.406.243

4.

Zaprešić

2.277.554

212.462

2.490.016

5.

Krapina

1.472.457

159.462

1.631.919

6.

Sisak

6.500.239

542.026

7.042.265

7.

Kutina

3.785.935

369.578

4.155.513

8.

Karlovac

7.948.211

636.826

8.585.037

9.

Varaždin

5.797.211

477.959

6.275.170

10.

Koprivnica

5.143.358

386.457

5.529.815

11.

Križevci

3.726.293

372.488

4.098.781

12.

Bjelovar

4.800.841

453.992

5.254.833

13.

Rijeka

12.832.557

1.153.634

13.986.191

14.

Crikvenica

1.125.669

130.294

1.255.963

15.

Opatija

874.023

85.635

959.658

16.

Gospić

2.990.444

276.034

3.266.478

17.

Virovitica

3.643.832

324.334

3.968.166

18.

Požega

4.018.455

246.134

4.264.589

19.

Slavonski Brod

9.259.546

851.411

10.110.957

20.

Zadar

6.748.305

863.921

7.612.226

21.

Osijek

11.754.489

995.917

12.750.406

22.

Šibenik

5.856.301

520.101

6.376.402

23.

Vinkovci

4.484.612

441.486

4.926.098

24.

Makarska

1.489.518

221.787

1.711.305

25.

Split

14.107.573

1.614.882

15.722.455

26.

Pula

7.312.908

639.987

7.952.895

27.

Labin

1.965.769

176.808

2.142.577

28.

Pazin

5.103.814

227.379

5.331.193

29.

Poreč

2.691.875

199.773

2.891.648

30.

Rovinj

1.717.989

181.893

1.899.882

31.

Umag

2.427.397

187.125

2.614.522

32.

Dubrovnik

5.273.071

446.924

5.719.995

33.

Čakovec

3.521.228

397.663

3.918.891

 

UKUPNO GRADOVI

169.841.393

15.300.939

185.142.332


SVEUKUPNO RH

672.201.049

56.034.418

728.235.467

* U Varaždinskoj županiji materijalni i financijski rashodi su uvećani za 3.000.000 kuna (najam – JPP), a istovremeno za isti iznos su umanjeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

III.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima dodijeljeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su i osigurani na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 161,15 kuna godišnje, po razrednom odjelu 2.888,65 kuna godišnje i po školskoj zgradi 4.670,69 kuna godišnje.

PRIKAZ BILANČNIH PRAVA ZA RASHODE ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZA 2013. GODINU

– u kunama –

Red. br.

Nositelj financiranja

Opseg djelatnosti

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Broj učenika u šk. god. 2012. /2013.

Broj razrednih odjela u šk. god. 2012. /2013.

Broj građevina šk. god. 2012. /2013.

0

1

2

3

4

5

1.

Zagrebačka

14.532

741

103

4.963.347

2.

Krapinsko-zagorska

9.750

600

93

3.738.740

3.

Sisačko-moslavačka

7.758

429

67

2.802.340

4.

Karlovačka

4.791

312

60

1.953.553

5.

Varaždinska*

12.176

698

96

1.426.781

6.

Koprivničko-križevačka

5.217

338

70

2.144.012

7.

Bjelovarsko-bilogorska

6.429

424

105

2.751.219

8.

Primorsko-goranska

9.711

613

104

3.821.385

9.

Ličko-senjska

2.614

197

51

1.228.505

10.

Virovitičko-podravska

5.568

344

87

2.297.307

11.

Požeško-slavonska

4.742

281

66

1.884.132

12.

Brodsko-posavska

8.114

471

113

3.195.883

13.

Zadarska

7.254

461

112

3.023.740

14.

Osječko-baranjska

17.168

1.060

204

6.781.348

15.

Šibensko-kninska

4.533

272

33

1.670.322

16.

Vukovarsko-srijemska

12.840

756

107

4.752.701

17.

Splitsko-dalmatinska

23.465

1.336

222

8.677.427

18.

Istarska

4.700

330

64

2.009.565

19.

Dubrovačko-neretvanska

6.890

455

65

2.728.228

20.

Međimurska

7.700

456

64

2.856.974

21.

Grad Zagreb

63.604

3.136

256

20.504.047


UKUPNO

ŽUPANIJE

239.556

13.710

2.142

85.211.556

1.

Velika Gorica

5.834

289

29

1.910.397

2.

Samobor

3.394

177

16

1.132.952

3.

Vrbovec

1.670

94

12

596.695

4.

Zaprešić

1.873

83

5

564.938

5.

Krapina

1.127

61

6

385.844

6.

Sisak

3.684

196

23

1.267.264

7.

Kutina

2.221

125

19

807.730

8.

Karlovac

4.202

230

28

1.472.305

9.

Varaždin

3.552

188

16

1.190.188

10.

Koprivnica

2.801

148

14

944.281

11.

Križevci

2.106

127

20

799.646

12.

Bjelovar

3.160

162

19

1.065.926

13.

Rijeka

8.697

474

35

2.934.183

14.

Crikvenica

887

51

5

313.611

15.

Opatija

586

28

4

193.997

16.

Gospić

1.082

67

22

470.655

17.

Virovitica

2.079

115

15

737.278

18.

Požega

2.073

100

6

650.945

19.

Slavonski Brod

6.572

340

26

2.162.632

20.

Zadar

6.702

331

28

2.166.924

21.

Osijek

8.042

426

24

2.638.600

22.

Šibenik

3.456

193

22

1.217.185

23.

Vinkovci

3.666

188

10

1.180.535

24.

Makarska

1.602

93

7

559.495

25.

Split

14.109

638

38

4.294.056

26.

Pula

4.477

233

26

1.515.945

27.

Labin

1.062

68

8

404.931

28.

Pazin

1.314

85

11

508.659

29.

Poreč

1.444

86

6

509.143

30.

Rovinj

1.060

66

9

403.502

31.

Umag

1.016

59

11

385.533

32.

Dubrovnik

3.205

167

17

1.078.280

33.

Čakovec

2.673

182

12

1.012.526


UKUPNO GRADOVI

111.428

5.870

549

37.476.781


SVEUKUPNO RH

350.984

19.580

2.691

122.688.337

* U Varaždinskoj županiji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 3.000.000 kuna (najam – JPP), a istovremeno za isti iznos su uvećani materijalni i financijski rashodi.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i troše na osnovi Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu, u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će se realizirati tijekom 2013. godine.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sadržava sve kapitalne projekte u osnovnom školstvu bez obzira na izvore sredstava iz kojih se financiraju.

Pri tome Plan mora obavezno sadržavati prikaz kapitalnih projekata koji se financiraju rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz stupca 5 prethodne tablice. U slučaju da nositelji financiranja mogu osigurati i druge izvore sredstava, u Planu se također prikazuju i kapitalni projekti koji se financiraju iz tih izvora, kao što su vlastita proračunska sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu, uzeti zajmovi za kapitalne projekte u osnovnom školstvu, transferi iz drugih proračuna i sl.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi nadležno tijelo nositelja financiranja (županije, Grada Zagreba i gradova) u skladu sa zakonom i statutom, najkasnije do 15. svibnja 2013. godine.

Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi nadležno tijelo, provode se tijekom proračunske godine u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdaje prethodne suglasnosti na planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Po dobivanju pisane prethodne suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini treba sadržavati samo ulaganja u kapitalne projekte koji se odnose na izgradnju i opremanje novih građevina, kao i nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina. Pod kapitalnim projektom ne podrazumijevaju se planska investicijska i tekuća održavanja postojećih građevina.

Plan sadržava škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i opseg ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom od početka do kraja projekta i planirani iznos u 2013. godini, i to prema izvorima sredstava:

1. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz stupca 5 prethodne tablice,

2. vlastita proračunska sredstva za kapitalne projekte u školstvu,

3. uzeti zajmovi za kapitalne projekte u školstvu,

4. transferi iz drugih proračuna i sl.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će izdati uvjetne prethodne suglasnosti na planove koji ne sadržavaju isključivo kapitalne projekte.

Realizacija ovih rashoda u dijelu koji se odnosi na kapitalne pomoći izravnanja iz državnog proračuna moguća je tek po izvršenju radova i nabavi roba i usluga, a ne anticipativno.

Zahtjevi za realizaciju rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini provode se isključivo putem obrasca DEC-OŠ-2013., koji je sastavni dio ove Odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 3,1%.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 3,1% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013. godinu u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim u točkama II. i III. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine dostaviti u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine dužni su dostaviti do 31. ožujka 2014. godine na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi koji su primijenili model javno privatnog partnerstva (JPP) mogu zatražiti uvećanje materijalnih i financijskih rashoda za iznos najma uz uvjet da se za isti iznos umanje rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

VIII.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na zahtjev nositelja financiranja, može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu, odnosno gradovima u sklopu ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, ako utvrdi da je zbog realizacije programa javnih potreba osnovnog školstva to potrebno.

Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je najkasnije do 31. kolovoza 2013. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

IX.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Županije, Grad Zagreb i gradovi ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade investicijskog elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

X.

Nadležna tijela županija, Grada Zagreba i gradova – nositelja financiranja osnovnog školstva mogu na osnovi vlastite odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini i Odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, udružiti sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu do razine utvrđene u ovoj Odluci i u Odluci o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini.

Zahtjevi za suglasnosti za udruživanje dostavljaju se Ministarstvu financija i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/45

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

29 08.03.2013 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini