Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza

29 08.03.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza 29 08.03.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

511

Na temelju članka 142. točka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OPERATIVNOJ LICENCIJI I ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE ZRAČNOG PRIJEVOZA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza (»Narodne novine« broj 81/09).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/44

Urbroj: 530-06-1-1-13-2

Zagreb, 26. veljače 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.