Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

NN 29/2013 (8.3.2013.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

29 08.03.2013 Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

512

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Zadarske županije razvrstavaju se u:

1. Luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku:

1) luka Zadar – putnička luka

2) luka Gaženica – teretna i putnička luka

3) luka Vela Lamjana – ribarska luka

2. Luke županijskog značaja:

1) luka Preko – putnička luka

2) luka Brbinj Lučina – putnička luka

3) luka Zaglav – putnička luka

4) luka Silba Žalić – putnička luka

5) luka Biograd – putnička luka

6) luka Tkon – putnička luka

7) luka Pag – putnička luka

8) luka Fortica – putnička luka

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Premuda/Loza

2) luka Premuda/Krijal

3) luka Olib

4) luka Ist/Široka

5) luka Ist/Kosirača

6) luka Zapuntel

7) luka Brgulje

8) luka Molat/Lučina

9) luka Zverinac

10) luka Sestrunj/Kablin

11) luka Rivanj

12) luka Rava Mala/Lokvina

13) luka Rava Velika/Marinica

14) luka Iž Veli

15) luka Iž Mali/Knež

16) luka Iž Mali/Bržanj

17) luka Veli Rat

18) luka Verunić

19) luka Iž Mali/Komoševo

20) luka Soline

21) luka Božava

22) luka Dragove

23) luka Savar

24) luka Luka

25) luka Žman

26) luka Muline

27) luka Sali

28) luka Ugljan/Selo

29) luka Čeprljanda

30) luka Lukoran

31) luka Sutomišćica

32) luka Poljana

33) luka Preko

34) luka Kali

35) luka Kukljica

36) luka Ošljak

37) luka Ždrelac

38) luka Banj

39) luka Dobropoljana

40) luka Neviđane

41) luka Mrljane

42) luka Barotul

43) luka Pašman

44) luka Kraj

45) luka Tkon

46) luka Maslenica

47) luka Vinjerac

48) luka Ražanac

49) luka Privlaka

50) luka Vrgada

51) luka Starigrad–Paklenica

52) luka Silba/Mul

53) luka Mandre

54) luka Šimuni

55) luka Povljana

56) luka Dinjiška

57) luka Miškovci

58) luka Košljun

59) luka Vlašići

60) luka Smokvica.

61) luka Zadar/Foša

62) luka Zadar/Draženica

63) luka Zadar/Maestral

64) luka Zadar/Jazine

65) luka Zadar/Bregdetti

66) luka Zadar/Diklo

67) luka Petrčane

68) luka Sukošan.

II.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (»Narodne novine« broj: 156/2004, 161/2004, 35/2008 i 53/2009).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/13-01/42

Urbroj: 530-03-1-13-3

Zagreb, 6. veljače 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.