Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

29 08.03.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše 29 08.03.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

513

Na temelju članka 33. stavka 2. i članka 34.a stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O DRŽANJU PČELA I KATASTRU PČELINJE PAŠE

Članak 1.

U Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, broj 18/08) iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

U slučaju kada je stacionarni ili seleći pčelinjak postavljen u naseljenom mjestu pa predstavlja opasnost za sigurnost ljudi, nadležna stočarska inspekcija može temeljem pisane prijave građana zabraniti držanje pčela na tom prostoru, odnosno doseljavanje pčelinjaka na taj prostor.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/50

Urbroj: 525-07/0725-13-1

Zagreb, 19. veljače 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.