Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

NN 29/2013 (8.3.2013.), Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

516

Na temelju članka 84. stavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11) ministar poljoprivrede donosi

LISTU

HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJA PREDSTAVLJA POZNATU ILI PRIJETEĆU OPASNOST, A KOJA PODLIJEŽE POVEĆANOM BROJU SLUŽBENIH KONTROLA PRI UVOZU

I.

Listom se preuzimaju odredbe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1235/2012 od 19. prosinca 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Dodatak I. Uredbe (EZ) br. 669/2009 kojom se provodi Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu (SL L 350, 20.12.2012.).

II.

Hrana i hrana za životinje neživotinjskog podrijetla, koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost i podliježe povećanom broju službenih kontrola na određenim ulaznim mjestima sukladno članku 1. stavku 4. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10, 63/11)[1]:

Hrana za životinje i hrana (namjena)

KN tarifna          oznaka1         

TARIC pod-podjela

Zemlja
podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkog pregleda i identifikacijskog pregleda (%)

Suho grožđe (voćno vino)

(Hrana)

0806 20


Afganistan

Okratoksin A

50

Lješnjaci

(u ljusci ili oljušteni)

(Hrana za životinje i hrana)

0802 21 00;

0802 22 00


Azerbajdžan

Aflatoksini

10

Lubenica

(Hrana)

0807 11 00


Brazil

Salmonella

10

Kikiriki

– u ljusci

– oljušten

– maslac od kikirikija

Kikiriki drugačije pripremljen ili konzerviran

(Hrana za životinje i hrana)

– 1202 41 00

– 1202 42 00

– 2008 11 10

– 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98


Brazil

Aflatoksini

10

Jagode (smrznute)

(Hrana)

0811 10


Kina

Norovirus i hepatitis A

5

Brassica oleracea (ostali jestivi Brassica, kineska brokula)13

(Hrana – svježa ili ohlađena)

ex 0704 90 90

40

Kina

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue14

10

Sušena tjestenina (rezanci)

(Hrana)

ex 1902 11 00

ex 1902 19 10

ex 1902 19 90

ex 1902 20 10

ex 1902 20 30

ex 1902 20 91

ex 1902 20 99

ex 1902 30 10

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kina

Aluminij

10

Svježi pomelo

(Hrana – svježa)

ex 0805 40 00

31; 39

Kina

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue11

20

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

(Hrana)

0902


Kina

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue10

10

– Patlidžan

– Gorka dinja (Mormodica charantia)

(Hrana – svježe, ohlađeno ili smrznuto povrće)

– 0709 30 00;

ex 0710 80 95

– ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

72

70

70

Dominikanska Republika

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue3

10

– Grah (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

– Paprike iz roda Capsicum spp. (slatke i ostale)

(Hrana – svježe, ohlađeno ili smrznuto povrće)

– ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

– 0709 60 10;

ex 0709 60 99

– 0710 80 51;

ex 0710 80 59

10

10

20

20

Dominikanska Republika

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue3

20

– Naranče (svježe ili sušene)

– Mogranj (nar)

– Jagode

(Hrana – svježe voće)

– 0805 10 20;

0805 10 80

– ex 0810 90 75

– 0810 10 00

30

Egipat

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue7

10

– Paprike iz roda Capsicum spp. (slatke i ostale)

(Hrana – svježa, ohlađena ili smrznuta)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

20

Egipat

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue12

10

Kikiriki

– u ljusci

– oljušten

– maslac od kikirikija

(Hrana za životinje i hrana)

– 1202 41 00

– 1202 42 00

– 2008 11 10


Gana

Aflatoksini

50

Curry listovi (Bergera/Murraya koenigii)

(Hrana – svježe bilje)

ex 1211 90 86

10

Indija

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue5

50

Paprike iz roda Capsicum annuum,

– cijele

– mljevene ili drobljene

Suho voće iz roda Capsicum, cjelovito, osim slatke paprike (Capsicum annuum)

Proizvodi od chilli-ja (curry)

Muškatni orašćić (Myristica fragrans)

Macis (Myristica fragrans)

Đumbir (Zingiber officinale)

Kurkuma (Curcuma longa)

(Hrana – sušeni začini)– 0904 21 10

– ex 0904 22 00

– 0904 21 90

– 0910 91 05

– 0908 11 00;

0908 12 00

– 0908 21 00;

0908 22 00

– 0910 11 00;

0910 12 00

– 0910 30 00

10

Indija

Aflatoksini

10

Kikiriki

– u ljusci

– oljušten

– maslac od kikirikija

Kikiriki drugačije pripremljen ili konzerviran

(Hrana za životinje i hrana)

– 1202 41 00

– 1202 42 00

– 2008 11 10

– 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98


Indija

Aflatoksini

20

Okra (bamija)(Hrana – svježa)

ex 0709 99 90

20

Indija

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue2

50

– Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

– Macis (Myristica fragrans)

(Hrana – sušeni začini)

– 0908 11 00;

0908 12 00

– 0908 21 00;

0908 22 00


Indonezija

Aflatoksini

20

– Grašak u mahunama (neoljušteni)

– Grah u mahunama (neoljušteni)

(Hrana – svježa ili ohlađena)

– ex 0708 10 00– ex 0708 20 00

40

40

Kenija

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue16

10

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus lanatus) i iz nje dobiveni proizvodi

(Hrana)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Nigerija

Aflatoksini

50

Menta(Hrana – svježe bilje)

ex 1211 90 86

30

Maroko

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue17

10

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus lanatus) i iz nje dobiveni proizvodi

(Hrana)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sijera Leone

Aflatoksini

50

Paprike iz roda Capsicum spp. (sve osim slatkih)

(Hrana – svježa)

ex 0709 60 99

20

Tajland

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue9

10

– Lišće korijandera

– Bosiljak (sveti, slatki)

– Menta

(Hrana – svježe bilje)

– ex 0709 99 90

– ex 1211 90 86

– ex 1211 90 86

72

20

30

Tajland

Salmonella6

10

– Lišće korijandera

– Bosiljak (sveti, slatki)

(Hrana – svježe bilje)

– ex 0709 99 90

– ex 1211 90 86

72

20

Tajland

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue4

20

– Grah (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

– Patlidžani

Kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače (Brassica povrće)

(Hrana – svježe, ohlađeno ili smrznuto povrće)

– ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

– 0709 30 00;

ex 0710 80 95

– 0704;

ex 0710 80 95

10

10

7276

Tajland

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue4

20

– Slatke paprike (Capsicum annuum)

– Rajčice

(Hrana – svježe, ohlađeno ili smrznuto povrće)

– 0709 60 10;

0710 80 51

– 0702 00 00;

0710 80 70


Turska

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue8

10

Suho grožđe (voćno vino)

(Hrana)

0806 20


Uzbekistan

Okratoksin A

50

– Lišće korijandera

– Bosiljak (sveti, slatki)

– Menta

– Peršin

(Hrana – svježe bilje)

– ex 0709 99 90

– ex 1211 90 86

– ex 1211 90 86

– ex 0709 99 90

72

20

30

40

Vijetnam

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za reziduem temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue15

20

– Okra (bamija)

– Paprike iz roda Capsicum spp. (sve osim slatkih)

(Hrana – svježa)

– ex 0709 99 90

– ex 0709 60 99

20

20

Vijetnam

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue15

20

Kikiriki

– u ljusci

– oljušten

– maslac od kikirikija

Kikiriki drugačije pripremljen ili konzerviran

(Hrana za životinje i hrana)

– 1202 41 00

– 1202 42 00

– 2008 11 10

– 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98


Južna Afrika

Aflatoksini

10

1 Kada je potrebno ispitati samo određene proizvode pod bilo kojom KN tarifnom oznakom, a u carinskoj tarifi ne postoji nikakva posebna pod-podjela pod tom KN tarifnom oznakom, tada se KN tarifna oznaka navodi kao »ex«.

2 Osobito rezidue: acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomil, tiodikarb, diafentiuron, tiametoksan, fipronil, oksamil, acetampirid, indoksakarb, mandipropamid.

3 Osobito rezidue: amitraz, acefat, aldikarb, benomil, karbendazim, klorfenapir, klorpirifos, CS2 (ditiokarbamati), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol, dimetoat, endosulfan, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofos, metiokarb, metomil, monokrotofos, ometoat, oksamil, profenofos, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid.

4 Osobito rezidue: acefat, karbaril, karbendazim, karbofuran, klorpirifos, klorpirifos-metil, dimetoat, etion, malation, metalaksil, metamidofos, metomil, monokrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, kvinalfos, triadimefon, triazofos, dikrotofos, EPN, triforin.

5 Osobito rezidue: triazofos, oksidemeton-metil, klorpirifos, acetamiprid, tiametoksam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit, monokrotofos.

6 Referentna metoda EN/ISO 6579 ili metoda validirana u odnosu na referentnu metodu kako je propisano člankom 5. stavkom 7. Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine« br. 74/08, 156/08, 89/10, 153/11)2

7 Osobito rezidue: karbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioksonil, heksaflumuron, lambda-cihalotrin, metiokarb, metomil, ometoat, oksamil, fentoat, tiofanat-metil.

8 Osobito rezidue: metomil, oksamil, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procimidon, tetradifon, tiofanat-metil.

9 Osobito rezidue: karbofuran, metomil, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, karbendazim, triforin, procimidon, formetanat.

10 Osobito rezidue: buprofezin, imidakloprid, fenvalerat i esfenvalerat (suma RS i SR izomera), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon i triadimenol (suma triadimefona i triadimenola), cipermetrin (cipermetrin uključujući ostale smjese koje se sastoje od izomera (suma izomera)).

11 Osobito rezidue: triazofos, triadimefon i triadimenol (suma triadimefona i triadimenola), paration-metil, fentoat, metidation.

12 Osobito rezidue: karbofuran (suma), klorpirifos, cipermetrin (suma), ciprokonazol, dikofol (suma), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz, profenofos, propikonazol, tiofanat-metil i triforin.

13 Vrste Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, sorta alboglabra. Poznata, također, i pod nazivom ´Kai Lan´, ´Gai Lan´, ´Gailan´, ´Kailan´, ´Chinese bare Jielan´.

14 Osobito rezidue: klorfenapir, fipronil, karbendazim, acetamiprid, dimetomorf i propikonazol.

15 Osobito rezidue: karbofuran, karbendazim (suma), klorpirifos, profenofos, permetrin, heksakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil, propargit, flusilazol, fentoat, cipermetrin, metomil, kvinalfos, pencikuron, metidation, dimetoat (suma), fenbukonazol.

16 Osobito rezidue: dimetoat (suma), klorpirifos, acefat, metamidofos, metomil, diafentiuron, indoksakarb.

17 Osobito rezidue: klorpirifos, cipermetrin, dimetoat (suma), endosulfan (suma), heksakonazol, paration-metil (suma), metomil, flutriafol, karbendazim (suma), flubendiamid, miklobutanil, malation (suma).

2 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. godine o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

III.

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola hrane pri uvozu uspostavlja se i redovito ažurira uzimajući u obzir izmjene i dopune Liste koju objavljuje Europska komisija.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Liste prestaje važiti Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu (»Narodne novine« br. 88/12).

V.

(1) Ova Lista stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ova Lista prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 310-26/13-01/16

Urbroj: 525-09/1172-13-9

Zagreb, 26. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. godine i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1235/2012 od 19. prosinca 2012. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine

29 08.03.2013 Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu 29 08.03.2013 Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu 29 08.03.2013 Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu