Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada 29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

518

Na temelju članka 19. stavka 7. i članka 21. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Članak 1.

U Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine« br. 81/12) u Prilogu 1 u prvom odlomku riječ: »nestambene« zamjenjuje se riječju: »stambene«.

U petom odlomku Priloga 1 izraz: »Q’ H,nd,rel (%)« zamjenjuje se izrazom: »Q H,nd,rel (%)«.

Članak 2.

Proračuni propisani Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine« br. 81/12) koji se provode prema Metodologiji provođenja energetskog pregleda građevina, u dijelu koji se odnosi na proračun i modeliranje toplinskih gubitaka za stvarne uvjete korištenja, odnosno potrebne (isporučene) energije, u sustavima grijanja, pripreme potrošne tople vode, hlađenja, ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije, te potrebne energije za rasvjetu, provode se nakon 30. lipnja 2013.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/13-12/1
Urbroj: 531-01-13-1
Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.