Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

NN 29/2013 (8.3.2013.), Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

29 08.03.2013 Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

522

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 20 od 20. veljače 2013. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE POSEBNIH MJERA POMOĆI ZA SEKTOR PČELARSTVA U 2013. GODINI PREMA NACIONALNOM PČELARSKOM PROGRAMU ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2013. GODINE

U članku 9. stavku 1. umjesto riječi: »is« treba stajati riječ: »iz«.

U članku 11. stavku 1. umjesto riječi: »do 31. svibnja 2012.« trebaju stajati riječi: »do 31. svibnja 2013.«.

U Prilogu IV. Obrazac zahtjeva za mjeru 4. »Tehnička pomoć pčelarstvu« iza tabličnog dijela prva rečenica treba glasiti:

»*priznaju se računi izdani u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2013. godine«.

Klasa: 080-01/12-01/328

Urbroj: 525-07/0725-13-15

Zagreb, 22. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.