Odluka o postavljanju prof. dr. sc. Damira Grubiše za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru, sa sjedištem u Rimu

NN 32/2013 (15.3.2013.), Odluka o postavljanju prof. dr. sc. Damira Grubiše za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru, sa sjedištem u Rimu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

561

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/09, urbroj: 5030115/1-13-19 od 4. ožujka 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Prof dr. sc. Damir Grubiša, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/08

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 8. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.