Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

NN 32/2013 (15.3.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

32 15.03.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

566

Na temelju članka 53. stavka 9., članka 59. stavka 3. i članka 77. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH ŽIVIH PAPKARA I KOPITARA

Članak 1.

Ovaj je Pravilnik u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2012/253/EU od 10. svibnja 2012. godine kojom se izmjenjuje Dodatak II. Direktive Vijeća 2004/68/EZ za osnove općih kriterija za teritorij koji se smatra slobodnim od bolesti plavog jezika (obavijest objavljena kao dokument C(2012)2978). (SL L 125, 12. 5. 2012.)

Članak 2.

U Pravilniku o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine«, broj 41/09) u Dodatku II. u tablici u desetom retku »bolest plavog jezika« drugom stupcu riječi: »Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci uz odgovarajuću kontrolu populacije Culicoides« zamjenjuju se riječima: »Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 24 mjeseci uz odgovarajuću kontrolu populacije Culicoides«.

U trećem stupcu riječi: »Sve vrste osim vrsta iz porodice Suidae (prave svinje)« zamjenjuju se riječima: »Sve vrste osim onih iz rodova Bos, Bison, Bubalus, Ovis, Capra i vrsta iz porodice Suidae«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/200
Urbroj: 525-10/0487-13-2
Zagreb, 8. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.