Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 32/2013 (15.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

575

Na temelju članka 19. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 78. sjednici, održanoj 19. veljače 2013. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

U čl. 9. Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine« broj 76/05, 113/05 – Odluka USRH, 118/05, 55/09, 38/10, 40/11 i 123/12) rečenica: »U matične odbore ne mogu biti izabrani državni dužnosnici, rektori, dekani, prodekani, ravnatelji te njihovi zamjenici« mijenja se i sada glasi:

»U matične odbore ne mogu biti izabrani državni dužnosnici, rektori, prorektori, dekani, prodekani, ravnatelji te njihovi zamjenici.«

Članak 2.

Čl. 16. st. 2. mijenja se i sada glasi:

»Iznimno, matični odbor može vratiti izvješće stručnom povjerenstvu na dopunu najviše dva puta uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 003-08/13-05/0002

Urbroj: 355-02-02-13-5

Zagreb, 27. veljače 2013.

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Maja Vehovec, v. r.