Ispravak Zakona o trošarinama

NN 32/2013 (15.3.2013.), Ispravak Zakona o trošarinama

HRVATSKI SABOR

592

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o trošarinama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 22 od 22. veljače 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O TROŠARINAMA

U članku 84. stavku 3. točki 1. podtočki 1.1. umjesto riječi:

»3. 3801,00 kn/1000 l« trebaju stajati riječi: »3.801,00 kn/1000 l«

Klasa: 022-03/13-02/03

Zagreb, 14. ožujka 2013.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.