Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

NN 33/2013 (20.3.2013.), Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

33 20.03.2013 Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

594

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/2008 i 88/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA KOJIMA SE OBAVLJA SANITARNI INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se granični prijelazi i ispostave na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor iz nadležnosti sanitarne inspekcije ministarstva nadležnog za zdravlje nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 2.

Za obavljanje sanitarnog inspekcijskog nadzora iz članka 1. ove Uredbe prilikom uvoza hrane i sirovina za njihovu proizvodnju iz trećih država u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju određuju se sljedeći granični prijelazi:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Bajakovo

2. Karasovići

3. Nova Sela

4. Stara Gradiška

b) Pomorski granični prijelazi:

1. Luka Ploče

2. Luka Rijeka

c) Zračni granični prijelaz:

1. Zračna luka Zagreb.

Članak 3.

Za obavljanje sanitarnog inspekcijskog nadzora iz članka 1. ove Uredbe prilikom uvoza predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju iz trećih država u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju određuju se sljedeće ispostave za robno carinjenje:

1. Zagreb (Zračna luka Zagreb, Jankomir, Žitnjak, Zapadni kolodvor), sa sjedištem u Zagrebu,

2. Osijek (Županja, Slavonski Brod, Vukovar, Bajakovo, Stara Gradiška), sa sjedištem u Osijeku,

3. Ploče (Luka Ploče, Karasovići, Nova Sela, Dubrovnik), sa sjedištem u Pločama,

4. Rijeka (Luka Rijeka, Škrljevo), sa sjedištem u Rijeci,

5. Split (Sjeverna luka, Šibenik), sa sjedištem u Splitu,

6. Zadar (Ličko Petrovo Selo), sa sjedištem u Zadru.

Članak 4.

Za obavljanje sanitarnog inspekcijskog nadzora iz članka 1. ove Uredbe prilikom uvoza kemikalija i biocidnih pripravaka te izvora ionizirajućeg zračenja iz trećih država u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju određuju se sljedeći granični prijelazi:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Bajakovo

2. Županja

3. Stara Gradiška

4. Karasovići

5. Nova Sela

6. Ličko Petrovo Selo

b) Pomorski granični prijelazi:

1. Rijeka

2. Ploče

3. Zadar

4. Split

5. Šibenik

c) Zračni granični prijelazi:

1. Zagreb

2. Rijeka

3. Split

d) Riječni granični prijelazi:

1. Vukovar

2. Osijek.

Članak 5.

Za obavljanje sanitarnog inspekcijskog nadzora iz članka 1. ove Uredbe prilikom nadzora nad državljanima Republike Hrvatske i ostalim osobama koje dolaze u Republiku Hrvatsku, njihovim stvarima kao i prijevoznim sredstvima, a u svrhu suzbijanja unošenja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. Zagreb (zračna luka)

2. Osijek (zračna luka)

3. Rijeka (zračna i pomorska luka)

4. Pula (zračna i pomorska luka)

5. Zadar (zračna i pomorska luka)

6. Šibenik (pomorska luka)

7. Split (zračna i pomorska luka)

8. Ploče (pomorska luka)

9. Dubrovnik (zračna i pomorska luka)

10. Vukovar (riječna luka).

Članak 6.

Za obavljanje sanitarnog inspekcijskog nadzora nad državljanima Republike Hrvatske i ostalim osobama koje dolaze u Republiku Hrvatsku, nad uvozom hrane i sirovina za njihovu proizvodnju, predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju, kemikalija i biocidnih pripravaka te izvora ionizirajućeg zračenja iz trećih država, pored graničnih prijelaza i ispostava za robno carinjenje iz članaka 2., 3., 4. i 5. ove Uredbe, ministar nadležan za zdravlje može, po potrebi, odrediti i druge utvrđene granične prijelaze i ispostave za robno carinjenje.

Za obavljanje sanitarnog inspekcijskog nadzora nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju iz trećih država, pored graničnih prijelaza i ispostava iz članaka 2. i 3. ove Uredbe, Vlada Republike Hrvatske, na temelju prijedloga ministra nadležnog za zdravlje, može, po potrebi, posebnom odlukom odrediti kao mjesto pregleda i carinska skladišta tipa D i vlastita skladišta ovlaštenih primatelja.

Članak 7.

Trećom državom u smislu ove Uredbe smatraju se države, koje nisu članice Europske unije, odnosno s Europskom unijom nemaju sklopljen sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveni nadzor u međunarodnom prometu nad osobama i njihovim stvarima, robama i prijevoznim sredstvima koje podliježu nadzoru (»Narodne novine«, broj 78/2002).

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-03/33

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 13. ožujka 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.