Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

NN 33/2013 (20.3.2013.), Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

33 20.03.2013 Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

600

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 92/2010. i 23/2013.) Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA

I.

Na temelju članka 70. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, predsjednik Etičkog povjerenstva po položaju je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik ZVONKO KUSIĆ.

II.

Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva:

– prijedlog većinske koalicije političkih stranaka, Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Istarskog demokratskog sabora, Samostalne demokratske srpske stranke i Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske:

1. dr. sc. SNJEŽANA BANOVIĆ iz Zagreba,

2. dr. sc. TONČI KURSAR iz Zagreba,

3. ZORISLAV ANTUN PETROVIĆ iz Zagreba;

– prijedlog oporbenih političkih stranaka, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske građanske stranke, Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Hrvatskih laburista – stranke rada, Hrvatske stranke prava – dr. Ante Starčević i Hrvatske seljačke stranke:

4. prof. dr. sc. NEDELJKO BOSANAC iz Osijeka,

5. DAVOR GJENERO iz Zagreba,

6. prof. dr. sc. NIKOLA MIJATOVIĆ iz Zagreba.

III.

Etičko povjerenstvo djeluje u sjedištu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11.

Kontakti s Etičkim povjerenstvom ostvaruju se putem poštanske adrese, telefona, telefaksa i e-adrese Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-T-7/2013-12

Zagreb, 18. ožujka 2013.

Predsjednica
prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.