Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 33/2013 (20.3.2013.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

605

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 140 od 17. prosinca 2012., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

U članku 20. stavku 1. umjesto riječi: »ministarstvo nadležno za branitelje« trebaju stajati riječi: »ministarstvu nadležnom za branitelje«.

U članku 32. stavku 6. umjesto riječi: »ministar zdravstva i socijalne skrbi« trebaju stajati riječi: »ministra zdravstva i socijalne skrbi«, a umjesto riječi: »ministar zdravlja« trebaju stajati riječi: »ministra zdravlja«.

Klasa: 561-01/13-02/01

Zagreb, 4. ožujka 2013.

Tajnik

Hrvatskoga Sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.