Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce

NN 36/2013 (27.3.2013.), Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

661

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIJAMA KRMIVA KOJE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju kategorije krmiva koje se mogu koristiti u svrhu označavanja hrane za kućne ljubimce u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom c. Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, Direktive Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 1. 9. 2009., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 767/2009).

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 82/475/EEZ od 23. lipnja 1982. kojom se utvrđuju kategorije sastojaka koji se smiju koristiti u svrhu označavanja krmnih smjesa za kućne ljubimce (SL L 213, 21. 7. 1982.),

– Direktiva Komisije 91/334/EEZ od 6. lipnja 1991. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 82/475/EEZ kojom se utvrđuju kategorije sastojaka koji se smiju koristiti u svrhu označavanja krmnih smjesa za kućne ljubimce (SL L 184, 10. 7. 1991.),

– Direktiva Komisije 98/67/EZ od 7. rujna 1998. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 80/511/EEZ, 82/475/EEZ, 91/357/EEZ i Direktiva Vijeća 96/25/EZ i ukida Direktiva 92/87/EEZ (SL L 261, 24. 9. 1998.).

Članak 2.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji označavaju hranu za kućne ljubimce primjenjujući naziv kategorije krmiva iz Priloga ovoga Pravilnika dužni su se pridržavati i obveza iz Uredbe (EZ) br. 767/2009.

Članak 3.

Prilog je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Priloga IX. Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine« br. 72/11).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/195

Urbroj: 525-10/0594-13-8

Zagreb, 15. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

POPIS KATEGORIJA KRMIVA KOJE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE UMJESTO POJEDINAČNIH KRMIVA

Naziv kategorije

krmiva

Definicija

1.

Meso i prerađevine životinjskog podrijetla

Svi mesnati dijelovi zaklanih toplokrvnih kopnenih životinja, svježi ili konzervirani prikladnim postupkom, i

svi proizvodi i prerađevine dobivene preradom trupa ili dijelova trupa toplokrvnih kopnenih životinja.

2.

Mlijeko i mliječne prerađevine

Svi mliječni proizvodi svježi ili konzervirani prikladnim postupkom i njihove prerađevine nastale tijekom prerade.

3.

Jaja i proizvodi od jaja

Svi proizvodi od jaja svježi ili konzervirani prikladnim postupkom i njihove prerađevine nastale tijekom prerade.

4.

Ulja i masti

Sve vrste životinjskih i biljnih ulja i masti.

5.

Kvasci

Svi kvasci čije su stanice usmrćene i osušene.

6.

Ribe i riblje prerađevine

Ribe ili dijelovi riba, svježi ili konzervirani prikladnim postupkom i njihove prerađevine nastale tijekom prerade.

7.

Žitarice

Sve vrste žitarica bez obzira na njihov oblik ili proizvodi dobiveni od brašnastog endosperma.

8.

Povrće

Sve vrste povrća i mahunarki, svježi ili konzervirani prikladnim postupkom.

9.

Prerađevine biljnog podrijetla

Proizvodi nastali obradom biljnih proizvoda, posebice žitarica, povrća, mahunarki i sjemenki uljarica.

10.

Ekstrakti biljnih bjelančevina

Svi proizvodi biljnog podrijetla u kojima su bjelančevine koncentrirane prikladnim postupkom i koji sadrže najmanje 50% sirovih bjelančevina u suhoj tvari i koji se mogu preoblikovati (teksturirati).

11.

Minerali

Sve anorganske tvari prikladne za hranidbu životinja.

12.

Različiti šećeri

Sve vrste šećera.

13.

Voće

Sve vrste voća svježeg ili konzerviranog prikladnim postupkom.

14.

Orašasti plodovi

Sve jezgre orašastih plodova.

15.

Sjemenke

Sve vrste cijelih ili grubo drobljenih sjemenki.

16.

Alge

Alge, svježe ili konzervirane prikladnim postupkom.

17.

Mekušci i rakovi

Sve vrste mekušaca, rakova i školjkaša, svježi ili konzervirani prikladnim postupkom, i njihove prerađevine nastale tijekom prerade.

18.

Kukci

Sve vrste kukaca i njihovih razvojnih stadija.

19.

Proizvodi pekarstva

Sve vrste kruha, kolača, keksa i proizvoda od tjestenine.