Odluka o odlikovanju Dubravke (Pero) Herljević Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 38/2013 (29.3.2013.), Odluka o odlikovanju Dubravke (Pero) Herljević Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

691

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge na polju humanitarnog rada i socijalne skrbi, odlikuje se

DUBRAVKA (Pero) HERLJEVIĆ

Klasa: 060-03/13-13/02

Urbroj: 71-03/3-13-02

Zagreb, 13. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.