Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

38 29.03.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

704

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12. i 144/12.) u Tabeli I u točki IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u popisu GRADOVA, u Gradu Duga Resa za naselje Mrežnički Brig razred B mijenja se u razred C.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA u popisu GRADOVA, u Gradu Cresu za naselje Beli razred B mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za Općinu Kaštelir Labinci – Castelliere – S. Domenica dodaje se razred C, a u popisu naselja za Općinu Kaštelir Labinci – Castelliere – S. Domenica, nazivi naselja brišu se.

U točki XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA u popisu općina, u općini Lastovo, za naselja Pasadur i Uble razred B mijenja se u razred C.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/6
Urbroj: 529-05-01-13-01
Zagreb, 25. ožujka 2013.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.