Odluka o dopuni Odluke o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

NN 38/2013 (29.3.2013.), Odluka o dopuni Odluke o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

715

Osnovom članka 68. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12 i 57/12, 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.), članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10., 08/11. i 18/13.) te članka 19. i 23. stavka 3. Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« 1/11, 6/11, 31/11, 78/11, 153/11, 38/12, 61/12, 118/12. i 147/12.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 20. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POSEBNOM STANDARDU I MJERILIMA NJEGOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Članak 1.

U Odluci o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika u članku 5. briše se točka na kraju stavka i dodaju riječi: »i koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju isključivo za Zavod«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/43

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 20. veljače 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.