Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima

NN 39/2013 (3.4.2013.), Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima

39 03.04.2013 Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

732

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PRIVREMENIM MJERAMA U ODNOSU NA SADRŽAJ AFLATOKSINA M1 U MLIJEČNIM PROIZVODIMA

I.

Ovom se Naredbom određuju privremene mjere u odnosu na dopuštenu količinu aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske za ljudsku potrošnju.

II.

Subjektima u poslovanju s hranom zabranjeno je stavljati na tržište Republike Hrvatske mliječne proizvode namijenjene ljudskoj potrošnji koji sadrže koncentracije aflatoksina M1 iznad navedenih maksimalno dopuštenih količina:

Jogurt i voćni jogurt – 0,100 µg/kg

Svježi sir, namazi i polutvrdi sirevi – 0,250 µg/kg

Tvrdi sirevi 0,450 – µg/kg

Mlijeko u prahu 0,350 – µg/kg.

III.

Iznimno od točke II. ove Naredbe, do proteka roka od 45 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe, dopuštena je prisutnost aflatoksina M1 u:

Jogurtu i voćnom jogurtu u koncentraciji do 0,150 µg/kg

Svježem siru, namazu i polutvrdim sirevima u koncentraciji do 0,375 µg/kg.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/65

Urbroj: 525-09/0563-13-1

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.