Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"

NN 40/2013 (5.4.2013.), Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"

HRVATSKA NARODNA BANKA

766

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009. i 108/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA«

Članak 1.

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća »Neto potraživanja banke od opće države i jamstva« (»Narodne novine«, br. 60/2006.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Posljednje izvješće prema Odluci o obvezi dostavljanja izvješća »Neto potraživanja banke od opće države i jamstva« (»Narodne novine«, br. 60/2006.) obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. ožujka 2013., i to najkasnije do 19. travnja 2013.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2013.

O. br. 51-020/03-13/BV

Zagreb, 25. ožujka 2013.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.