Odluka o prestanku važenja Odluke o statističkom izvješću banke

NN 40/2013 (5.4.2013.), Odluka o prestanku važenja Odluke o statističkom izvješću banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

767

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009. i 108/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O STATISTIČKOM IZVJEŠĆU BANKE

Članak 1.

Odluka o statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004., 129/2004. i 60/2006.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Posljednje Nekonsolidirano desetodnevno statističko izvješće (DI) prema Odluci o statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004., 129/2004. i 60/2006.) obveznici izvješćivanja bili su dužni dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. ožujka 2013., i to najkasnije do 8. travnja 2013.

Posljednje Nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće (MI) prema Odluci o statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004., 129/2004. i 60/2006.) obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. ožujka 2013., i to najkasnije do 16. travnja 2013.

Posljednje Nekonsolidirano privremeno statističko izvješće (NP) prema Odluci o statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004., 129/2004. i 60/2006.) obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. ožujka 2013., i to najkasnije do 25. travnja 2013.

Posljednje Nekonsolidirano revidirano statističko izvješće banke (NR) prema Odluci o statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004., 129/2004. i 60/2006.) obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2012. u roku od petnaest dana od datuma izdavanja revizorova izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća, a najkasnije do 30. travnja 2013.

Posljednje Konsolidirano revidirano statističko izvješće banke (KR) prema Odluci o statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004., 129/2004. i 60/2006.) obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2012. u roku od petnaest dana od datuma izdavanja revizorova izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća, a najkasnije do 30. travnja 2013.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2013.

O. br. 52-020/03-13/BV

Zagreb, 25. ožujka 2013.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.