Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

NN 41/2013 (8.4.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

41 08.04.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

776

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj: 140/05. i 75/09.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU IZRADE I POSTUPKU DONOŠENJA, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, PROGRAMA UZGOJA DIVLJAČI I PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj: 40/06., 92/08. i 39/11.), u članku 43. stavku 1. riječi »Od smjernica budućega gospodarenja u tijeku jedne lovne godine, ostvareno izlučivanje ne smije odstupati od planiranoga više od 25% kod krupne divljači, osim kod divlje svinje gdje odstupanje može biti do 30%, te najviše do 35% kod sitne divljači.« zamjenjuju se riječima:

»Od smjernica budućega gospodarenja u tijeku jedne lovne godine, ostvareno izlučivanje može odstupati od planiranoga u postocima kako slijedi:

a) sitna divljač – 35% više ili manje od planiranog

b) krupna divljač osim svinje divlje – 25% više ili manje od planiranog

c) svinja divlja – 15% manje od planiranog ili 50% više od planiranog.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/08
Urbroj: 525-11/0898-12-1
Zagreb, 25. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.