Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

NN 42/2013 (10.4.2013.), Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

791

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O STAMBENOM ZBRINJAVANJU POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava koji nisu vlasnici kuće ili stana ili ih nisu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na području Republike Hrvatske, koje je izvan područja posebne državne skrbi.

II.

U skladu s točkom I. ove Odluke stambeno će se zbrinuti povratnici – bivši nositelji stanarskog prava koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira nalaze li se izvan ili u Republici Hrvatskoj, i to pod uvjetom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima borave, ili da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

U skladu s odredbama ove Odluke stambeno se zbrinjavaju povratnici – bivši nositelji stanarskog prava i članovi njihovih obitelji koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu.

III.

Stambeno zbrinjavanje provest će se osiguravanjem prava na najam stana u državnom vlasništvu povratnicima – bivšim nositeljima stanarskog prava, u skladu s odredbama Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/2006).

S povratnicima – bivšim nositeljima stanarskog prava kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje i osiguran stan ili kuća u državnom vlasništvu, sklapa se ugovor o najmu sa zaštićenom najamninom.

Najmoprimac može podnijeti zahtjev za kupnju stana u državnom vlasništvu u skladu s odredbama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 109/2011).

IV.

Stambeno zbrinjavanje povratnika – bivših nositelja stanarskog prava osigurat će se u prvom redu na onim područjima Republike Hrvatske (općinama i gradovima) gdje su imali prebivalište, odnosno koristili stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje osigurat će se na drugim područjima Republike Hrvatske, u skladu s raspoloživošću useljivog stambenog prostora.

V.

Za provedbu stambenog zbrinjavanja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

VI.

Rok za podnošenje zahtjeva povratnika – bivših nositelja stanarskog prava za stambeno zbrinjavanje u skladu s odredbama ove Odluke je do 31. kolovoza 2013. godine.

VII.

Zahtjevi podneseni u skladu s odredbama Zaključka o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 100/2003, 179/2004 i 79/2005) završit će se u skladu s odredbama navedenog Zaključka.

Zahtjevi podneseni u skladu s odredbama Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 29/2011 i 139/2011) završit će se u skladu s odredbama navedene Odluke.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 29/2011 i 139/2011).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/118

Urbroj: 50301-05/05-13-3

Zagreb, 4. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.