Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija

NN 42/2013 (10.4.2013.), Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

792

Na temelju članka 8. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011 i 22/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA UPORABU TUNELA SVETI ILIJA

I.

Za uporabu tunela Sveti Ilija na državnoj cesti DC 532 uvodi se naplata cestarine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/128

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 4. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.