Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 42/2013 (10.4.2013.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

795

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10 i 25/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11, 151/11, 31/12, 73/12 i 146/12) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red. br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

313.

VLAHO MONKOVIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/226 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Cavtat, Ul. Vlaha Paljetka 17, tel. 021/538-199, 098/240-401

314.

NINO ČORTAN

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/16 od 30. siječnja 2013. g.

Split, Put Radoševca 30, tel. 021/459-682, mob. 099/444-2232

315.

ZVONIMIR BODROŽIĆ

DA, MB: 80367445

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/14 od 30. siječnja 2013. g.

Zagreb, Jurišićeva 30, tel. 01/4821-444, mob.091/519-2889

316.

ANA ŠAKIĆ

DA, MB: 80151442

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/61 od 20. prosinca 2012.g.

Zagreb, Dubovačka 29,

mob. 099/2132-862

317.

MARIJANA GRUBIŠIĆ

dipl. ekonomistica

UP/I-133-04/12-01/62 od 30. siječnja 2013. g.

Rijeka, Kvarnerska 38,

mob. 099/3110-422

318.

MARKO FAK

DA: MB: 80434398

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/59 od 20. prosinca 2012. g.

Zagreb, Đorđićeva 18/I, tel. 01/6381-225, 091/2536-086

319.

MILAN MACURA

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/63 od 20. prosinca 2012.g.

Šibenik, Miminac 1, tel. 022/215-680, 098/336-180

320.

ANTUN KOVAČEVIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/229 od 30. prosinca 2002. g.

Stečajni upravitelj

Slavonski Brod, Naselje kralja Tomislava 1/5

321.

FRANO KRIŠTO

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/03-01/38 od 30. siječnja 2013. g.

Split, Dubrovačka 3a, tel. 021/549-258, 098/254-563

322.

MARIJA SMIČIKLAS

dipl. ekonomistica

UP/I-133-04/12-01/60 od 30. siječnja 2013. g.

Karlovac, Ljudevita Šestića 4, tel. 047/412-352, 099/6279-750

323.

IVA PETANJEK

dipl. ekonomistica

UP/I-133-04/12-01/24 od 30. siječnja 2013. g.

Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 9, mob. 098/212-292

324.

IVICA MATAS

DA: MB: 80363881

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/56 od 30. siječnja 2013. g.

Šibenik, Put Gimnazije 55, tel. 022/200-327, mob. 091/2543-878

325.

STJEPAN BABIĆ

DA: MB: 80131735

dipl. pravnik

UP/I-133-04/02-01/7 od 8. travnja 2002.g.

Zagreb, Vodovodna 13/I, tel. 01/3777-425, 098/821-993

326.

JURE MATKOVIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-01/12-01/52 od 21. ožujka 2013.g.

Viškovo, Viškovo 41, mob.099/3517-152

II. U Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« 146/12) u točki I., pod rednim brojem 307. Ivan Grbić mijenja se adresa tako da umjesto riječi: »Split, Dinka Šimunovića 1,« treba stajati: »Split, Žnjanska 2«.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3

Urbroj: 514-03-02-02-13-24

Zagreb, 22. ožujka 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.