Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."

NN 45/2013 (16.4.2013.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."

HRVATSKA NARODNA BANKA

876

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. travnja 2013. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2013.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2013.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 22. travnja 2013.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 778/2013.

Zagreb, 10. travnja 2013.

Predsjednik savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.