Vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12)

NN 46/2013 (17.4.2013.), Vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12)

HRVATSKI SABOR

879

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. travnja 2013., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ČLANKA 120. STAVKA 2. I 4. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (»Narodne novine«, br. 33/12.)

1. U dvojbi tko je ovlaštena osoba za imenovanje predstavnika osnivača u upravno vijeće razvidno je da to obavlja ministar nadležan za socijalnu skrb kao predstavnik osnivača, dakle Republike Hrvatske, na prijedlog upravnog tijela nadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

Obrazloženje:

Imajući u vidu sadržaj navedenih odredaba i činjenicu da je Republika Hrvatska osnivač centara za socijalnu skrb u županijama, odnosno Gradu Zagrebu nedvojbeno je da ministar imenuje predstavnike osnivača u njihovo upravno vijeće i to na prijedlog upravnog tijela nadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

2. Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/13-05/02

Zagreb, 12. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.