Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Belaja za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaju sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 49/2013 (26.4.2013.), Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Belaja za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaju sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

950

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/15, urbroj: 5030115/1-13-13 od 15. travnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ŽELJKO BELAJ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Buenos Airesu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaju, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/10

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 22. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.